Vi har ännu inte alla svar!

Enligt Skolverket visar Hoby bättre resultat än Snäck och Kallinge enligt SALSA. Värdena för 2008 är en uppskattning, då SALSA värden för 2008 inte har presenterats.
SALSA är ett analysverktyg som presenterar kommuners och skolors betygsresultat när hänsyn tagits till vissa bakgrundsfaktorer.

Det saknas fortfarande svar på frågan vad som blir bättre om Hoby-eleverna flyttas till Snäck/Kallinge.

Presentation av SALSA-värden ur Skolverkets rapport

Presentation av SALSA-värden ur Skolverkets rapport

Här frågorna som ännu ej besvarats:

1.    Idag arbetar delar av 7-9 lärarna på Hobyskolan, även i 2-6 verksamheten. Om 7-9 flyttas kommer dessa lärare att försvinna. I många fall handlar det om lärare med olika kompetenser som arbetar 5-40 % i årskurs 2-6. Det blir troligen svårt/omöjligt att anställa motsvarande personer på deltid.
I sjätte klass utökas integreringen med fysik, kemi, biologi och C-språk.
Det saknas fortfarande ett svar på frågan hur dessa resurser ska ersättas.

2.    En del av eleverna, med särskilda behov, i Hoby 7-9 klarar av skolan utan extra resurser pga att det är en liten skola. Om de hamnar i en större (och troligen stökigare) skola kommer de att behöva extra resurser. Det saknas svar på frågan om vad fördelen med det senare är.

3.    Enligt Skolverket visar Hoby bättre resultat än Snäck och Kallinge enligt SALSA (se grafen ovan).
Värdena för 2008 är extrapolerat (en uppskattning) då SALSA värden för 2008 inte har presenterats.
Det saknas fortfarande svar på frågan vad som blir bättre för Hoby-eleverna om de flyttas till Snäck/Kallinge. Och vad som blir bättre för eleverna på Kallinge och Snäck?

4.    Från kommunen har vi fått reda på att alla har rätt till en likvärdig skola. Det saknas svar på frågan hur det blir en likvärdig skola då vissa elever kommer att vara hemifrån minst 10 timmar per dygn. Och borde inte likvärdig betyda att man strävar efter att alla skolor ska uppnå bästa nivå och inte som i detta fallet, att de skolor som är bra ska säknka sin kvalitet för att stämma in med övriga?

5.    Enligt personer med erfarenhet av lärararbete och ledning av skolor har vi fått reda på att en bra storlek på en 7-9 skola är 300-350 elever. Detta gör att alla elever blir sedda och kan få uppmärksamhet av vuxna vid behov.
Det saknas svar på frågan vad som blir bättre för eleverna om vi har två stora 7-9 skolor jämfört med tre mindre.

6.    Hoby rektorsområdet är det enda rena F-9 spår som finns i kommunen. Det har tagit tid att bygga upp denna verksamhet och enligt utvärderingen av Hoby-skolan från juni 2008 är det inte förrän nu som det gamla stadietänkandet suddats ut. Samarbetet mellan årskurserna har också kommit igång.
Det saknas svar på frågan varför F-9 spåret ska raderas när fördelarna börjar ta form och resultaten av dessa börjar komma fram.

7.    Övriga skolor i Ronneby kommun bör ses över och förändras för att arbeta enligt F-9 modellen.
Det saknas svar på frågan varför detta inte övervägts.

8.    Vi  är inte emot förändringar som sker med fokus på barnens bästa. Innan beslut om förändringar antas vill vi se olika alternativ med fokus på barnens bästa samt en redovisning av vad som är pedagogiskt fördelaktigt.
Det saknas fortfarande en förutsättningslös och ingående utredning/analys av för- och grundskoleverksamheten i kommunen.

Utöver ovanstående frågor där svar saknas idag så finns en del frågetecken i de alternativ som redovisats för KS den 4/11.
Enligt redovisningen sparas drygt 11 miljoner om eleverna från Hoby 7-9 flyttas till Snäck alternativt till både Kallinge och Snäck.

0-alternativet sparar ca 9 miljoner. Det innebär att lärarantalet anpassas till antalet elever på de olika skolorna och att bemanning av övrig personal anpassas till elevantalet.

Det som bl.a. kan ifrågasättas är hur det kommer sig att:
–    en minskning av elevantalet med ca. 140 elever i Hoby ger förutom färre lärare även en minskad bemanning av övrig personal (vilket är logiskt)
–    att motsvarande minskning av elevantalet (140) på Snäck enligt 0-alternativet inte leder till någon förändring av bemanningen av övrig personal.
–    att en minskning av elevantalet (90) i Kallinge enbart leder till en förändring av bemanningen av övrig personal med 0,5 tjänster.

Om det sker en liknande minskning av övrig personal på Snäck/Kallinge som i Hoby så kommer högst troligt skillnaden att vara marginell förslagen emellan.

Detta är frågeställningarna som måste övervägas  inför fullmäktige den 27/11.

Annonser

2 kommentarer

Filed under skola & lärande

2 responses to “Vi har ännu inte alla svar!

 1. Pia Petersson

  En fråga som saknas i debatten är vad som kommer att hända när elevantalet ökar igen 2013. Har det gjorts någon konsekvensanalys av den frågan?

  Gilla

 2. landsbygdsupproret

  Pia, nej det har inte gjorts någon sådan analys. Faktum är att elevantalet statistiskt sett är det samma år 2012 som för 15 år sedan fast då på 18 skolor mot nuvarande 16. Vi har haft en top nu och elevantalet är egentligen nere i vad som kan anses vara ett bra antal elever per skola. Frågan är ju som du säger hur man ska göra när elevantalet ökar och antalet skolor ytterligare decimerats? Att inte ens kunna hålla samma standard som på 90-talet, då Sverige hade en kris som var betydligt svårare än den som vi upplever nu, är bedrövligt.
  När man tänker på framtiden så är utveckling ett nyckelord, men med den fart vi nu backar så kan det ta lång tid innan vi ser någon.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s