Till Ronneby Kommunfullmäktige – av Gunilla Olofsson

Denna text är skriven av Gunilla Olofsson från Öljehult, Hallabro. Hon bad kommufullmäktiges ordförande om att få läsa den på kommunfullmäktigemötet på torsdag men han ansåg inte att reglerna för mötet tillåter sådant. Därför sände hon den istället till BLT och Sydöstran och vi publicerar den här:

Herr ordförande, ledamöter och åhörare

Det finns en stark önskan att göra något radikalt för att stärka skolans uppdrag i Ronneby kommun. Det är flera faktorer som ligger till grund för den situation som gäller i dag. Klart är dock att det inte är någon dålig skolverksamhet som bedrivs i dag.

Att utvärdera kommunal verksamhet är något som ska pågå kontinuerligt. Att göra satsningar är viktigt. Att hantera vikande elevunderlag är något kommuner brottas med i hela riket. Men HUR man hanterar det skiljer sig får kommun till kommun.

Hallabroskolans föräldraråd inbjöd samtliga partier i Ronneby kommun , skolledare inom Bräkne-Hoby rektorsområde samt föräldraråd och samhällsföreningar inom detta upptagnings-område samt Kommunbygderådet till ett möte med en representant från Västerviks kommun, för att få del av hur denna kommunen hanterar uppdraget att bedriva skolverksamhet.

Detta föredrag innehöll forskningsresultat från studier i framför allt Sverige och Norge och en omvärldsanalys av hur ett antal kommuner i Västerviks storlek hanterat skolverksamheten. Konsekvenser och slutsatser fanns också medtaget.

Mötet var förlagt till Ronneby stadshus för att göra det så tillgängligt som möjligt för inbjudna att närvara. Tyvärr deltog inga representanter för socialdemokraterna, folkpartiet, vänsterpartiet eller kristdemokraterna. För övrigt fanns alla inbjudna väl representerade.

För att ge de som var förhindrade att deltaga insyn i det som framfördes mailades de gjorda studierna ut till samtliga inom fullmäktige.

Skolutredningen har engagerat stora delar av Ronneby kommuns befolkning. Framför allt den del av befolkningen som bor på landsbygden. I Bräkne-Hobys rektorsområde berörs samtliga skolor; Hallabro, Backaryd och Bräkne-Hoby. Kuggeboda ligger också på ”landet”. Kalleberga är den skola som belägen i Kallinge (som räknas som tätort).

Skolutredningen berör alltså ungefär 40-50% av Ronneby kommun. Det är därför inte märkligt med det engagemang som denna frågas hantering har väckt.

Ett starkt uttryck för detta var manifestationsmarschen i början av oktober. Vad mäter sig med denna uppslutning – över tusen personer!

Uppfinningsrikedomen har varit stor i försöken att komma till dialog med beslutfattare. Förteckningen över inkomna remissvar till lokalutredningen är lång och innehållet värdefullt och genomtänkt. Uppmärksamheten i pressen har varit stor.

Från ledningen sida menar man att de engagerade medborgarna inte har helhets-perspektivet för det kommunala, totala uppdraget.

Herr ordförande, ledamöter och åhörare.

Jag ber er att begrunda följande……………………..

Vår kommun är en kommun med ca 28 500 invånare.

Vi står inför stora utmaningar: Politiska läget och klimatet. Ekonomiska läget. Varslen.

Miljö/ klimatförändringar, Hälsa; psykisk och fysisk.

Omvärlden.

Framtidstro, tillit, förtroende

VISIONER?

Skatteintäkter

Vision 2020 – 30 000 invånare – Hur når vi dit?

Bredbandsutbyggnaden – tillvarata och utnyttja denna investering/ satsning!

Marknadsföring av kommunen; Ronneby kommuns samarbete med Karlshamn

Mässan i Holländska Utrecht i mars.

Analys av inflyttning i vår kommun? Vart? Vilka? Varifrån?

Kommunens fenomenala placering i Region Blekinge med en flygplats vid centralorten.

Turism

Företagande

Bostäder

Var vill kommunledningen att människor ska bo om 10-15 år? Vart vill man styra?

Blekinge -Europa

Hur bygger vi en stark kommun?

Mellanmänskligt; Attityd och klimat

Hur gör vi kommunen attraktiv för barnfamiljer?

Naturtillgångar

Landsbygden – vår potential för morgondagens samhälle

Landsbygdsprogram på lokal-, regional- (länsstyrelsen med stimulansmedel till landsbygdsutveckling) och central nivå.

Hela Sverige skall leva – ekonomiska satsningar på landsbygdsutveckling – skapa arbetstillfällen, generationsväxling i företag på landet och programutveckling m.m.

(Beslut tas i december – troligtvis 10-15 miljoner till Blekinge av EU-medel för detta projekt.)

Leader – EU-medel till landsbygdsutveckling

En-, två- och fåmansföretag på landsbygden; idag och framtida utvecklingspotential

Engagerade samhällsmedborgare på landsbygden

Lägg här till dina egna infallsvinklar!

Var är vi?

Vart ska vi?

Hur kommer vi dit? På vilket sätt?

Vem gör jobbet?

Spelar det någon roll för helheten om satsningar på ”skolan” sker på bekostnad av landsbygdens skolor?

Är centralisering på bekostnad av landsbygden ett nödvändigt krafttag och ett vinnande grepp?

Koordinerar KS förslag med det landsbygdspolitiska programmet?

Koordinerar KS förslag till förändrad skolorganisation med Hjärtats fröjd-projektet?

Koordinerar KS förslag med de resurser som ställs till förfogande genom länsstyrelsens landsbygdsprogram?

Koordinerar KS förslag med de resurser från EU som kanaliseras via Leader?

Koordinerar KS förslag med de resurser som ämnas satsas i Blekinge genom Länsbygderådet och ”Hela Sverige ska leva”?

Koordinerar KS förslag med vision 2020 som talar om att Ronneby kommun är en attraktiv inflyttningskommun, särskilt för barnfamiljer och ett invånarantal på 30 000?

Koordinerar KS förslag med den ökade tillgängligheten som bredbandsutbyggnaden gett?

Koordinerar KS förslag med näringslivskontorets satsning på att marknadsföra Ronneby utomlands tillsammans med Karlshamns kommun?

Koordinerar KS förslag med det som man från näringslivskontoret sida identifierat som några av Ronneby kommuns styrkor: Goda kommunikationer (flygplats och bredband) och attraktiva miljöer att bo och arbeta i.) Människor som söker sig till vår kommun finner i vår landsbygd tystnad och livskvalite´och möjligheter att driva företag eller arbetspendla.

Kort sagt; Koordinerar KS förslag till förändrad skolorganisation med kommunens övriga satsningar/ investeringar/ intentioner/ visioner och mål?

Ronneby kommuns förtroendevalda politiker har sina mandat p.g.a. väljarnas röster.

Politikerna har getts förtroendet att förvalta och bygga – nutid och morgondag.

Det är stort ansvar och svåra beslut som är dem ålagda.

Men förtroendet kommer från väljarna. Så länge väljarna tycker att det verkar gå rätt till hörs de inte så mycket mellan valen. MEN i den här frågan och i det här politiska läget varken kan eller ska medborgarna vara passiva.

När ett beslut är så viktigt för framtiden måste det tas i ett helhetsperspektiv. Dialog och förankring och delaktighet är livsnödvändiga ingredienser. Underlag för beslut måste vara mycket bättre underbyggt än det som tagits fram i ovan nämnda ärende.

De människor, som med kraft reagerat på hur underlag till beslut för en förändrad skolorganisation tagits fram, och det förslag till beslut som det mynnat ut i,

är människor med förankring i den verklighet de lever i, ska komma att leva i – och lämna över till barnen, morgondagens samhällsbyggare.

Herr ordförande, ledamöter och åhörare

Ibland sägs det att det är bättre att fatta ett beslut och göra något, än att ingenting alls blir gjort.

Men i detta fallet är jag övertygad; om fullmäktige säger ja till en förändrad skolorganisation såsom den utformats i beslutsförslaget kommer det att påverka kommunens attraktionskraft och framtid negativt för lång tid framöver.

Vi gör alla väl i att nogsamt begrunda allt vi varit med om på denna ”resa”. På så sätt kan vi växa som människor och förhoppningsvis bli mer rustade för de kommande utmaningar vi kommer att ställas inför.

Den som har öron, den hör. Den som har ögon, den ser. Den som har ett öppet sinne, den tar det som hörs och syns till sig och reflekterar över det. Buren av sin övertygelse tar den som har kraft, röst, mod och inflytande sin insikt på allvar och arbetar i den riktning som krävs.

”Blott i det öppna har du en möjlighet. Stänger du om dig, kvävs och förtvinar du!”

Med önskan om eftertanke FÖRE!

Gunilla Olofsson

Ebbamåla 26 november 2008

Annonser

1 kommentar

Filed under Kommunfullmäktige

One response to “Till Ronneby Kommunfullmäktige – av Gunilla Olofsson

  1. Lena Johansson

    Myckat bra skrivet! Synd att du inte fick läsa upp detta!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s