”Trycket för en folkomröstning finns”

Efter att majoriteten i Ronneby kommunfullmäktige fattat två ödesdigra beslut för Ronneby kommuns skolorganisation har samhällsengagerade medborgare drivit frågan om kommunal folkomröstning om skolorganisationen. Syftet med folkomröstningen vore att få visa vad de röstberättigade i Ronneby kommun tycker i frågan; Skall skolorganisationen vara som den är i dag intill nästa val eller skall skolan i Ronneby kommun omorganiseras som fullmäktige bestämt? Jag har varit med i debatten sedan den startade på allvar i april 2008.

Jag vet vilket engagemang som finns ute i kommunen för att få behålla skolorna.Vi har argumenterat, debatterat och faktiskt påvisat felaktigheter och brister i de underlag som de styrande har tagit fram. Jag vet också hur de styrande har slingrat än hit och än dit för att nå sitt mål; att lägga ned landsbygdsskolor. Som skäl för nedläggning har JanAnders Palmqvist (S) och Nils Ingmar Thorell (FP) först hänvisat till besparingskrav. Fyra till fem miljoner kronor måste sparas därför måste vi avveckla några skolor. Sedan blev det besparingsmöjlighet. Vi kan frigöra en miljon kronor 2009, fyra miljoner kronor 2010 och uppemot åtta miljoner kronor 2011 om vi lägger ned några skolor. Sista budet från Palmqvist och Thorell var att skolan måste omorganiseras eftersom lärartätheten är så mycket högre på landsbygdsskolorna. Centrumskolorna har knappt några lärare för alla elever. Dessutom behöver de kvarvarande 7-9-skolorna kunna servera frukost.

Alla dessa svängningar har skett allt eftersom Palmqvist och Thorell har stött på patrull i form av opinion, motargument och brister i sin egna underlag. Opinion mot besparingar, frigörande av resurser och slutligen ”Den största reformen som skolorna i Ronneby kommun kommer att genomgå” har skett genom insändare, möten och demonstration. Där har under hösten funnits i princip en insändare eller artikel i BLT och/eller Sydöstran varje dag mot lagda förslag. Vi var minst 1 200 vuxna och barn som stod på torget den 4 oktober. På en förmiddag samlade vi ihop 900 namnunderskrifter mot omorganisationen.Vad gör Palmqvist och Thorell? De driver igenom omorganisationen med hjälp av majoriteten i fullmäktige. En majoritet som vid omröstning kring 1-6-skolorna bestod i 24-23 och en nedlagd röst till de styrandes fördel. En majoritet som vid omröstning kring 7-9-skolorna bestod i 24-24 och en nedlagd röst. I och med att Thorell sitter ordförande i fullmäktige föll resultatet till de styrandes fördel. En sådan här viktig fråga får avgöras med ingen marginal alls. Opinionen vädrade kommande resultat redan vid första återremitteringarna och började därför fundera om folkomröstning vore en framkomlig väg. Detta eftersom makthavarna väljer att bortse från protester och ett tryck från medborgarna att ”för sjutton gubbar ­ vänta med förändringar till nästa val. Låt skolfrågan bli den valfråga den inte var vid valet 2006 eftersom alla politiska partier meddelade att skolorna skulle vara orörda under mandatperioden 2006 – 2010”. Vi kom fram till att folkomröstning är ett demokratiskt verktyg när makthavare inte lyssnar. Sagt och gjort; insamling av namnunderskrifter startade ånyo. På cirka fyra veckor får vi ihop omkring 3 300 underskrifter. Det handlar om knappt 15 procent av Ronneby kommuns röstberättigade medborgare. I en nära framtid kommer ett sådant antal namnunderskrifter att tvinga kommunfullmäktige att anordna kommunal folkomröstning men där är vi inte i dag.

Palmqvist och Thorell svarar med att en sådan viktig fråga som skolorganisationen kan man inte folkomrösta om eftersom saken blir tagen ur ”helheten” och driver sålunda sin linje att folkomröstning är de onda makternas ting och skall förhindras. Vänstern avvaktar till kommunstyrelsens sammanträde eftersom V har svårt att avgöra om skolfrågan är en fråga om demokrati eller ej. Vid kommunstyrelsens sammanträde har Vänstern bestämt sig. ”Detta är ingen demokratifråga” och röstar mot enfolkomröstning.

Här vill jag nu ta Peter Bowin (v) till hjälp.
Jag har i tidigare insändare använt mig av hans text angående ”Rabaldret i Region Blekinge” som inträffade kring den 3 december 2008. Rabaldret var av sådan art att Peter B skrev en debattartikel som i sin slutkläm konstaterar följande: ”Ingen varaktig samhällsförändring, tror vi, kan genomföras med våld. Trycket måste komma underifrån och förändras genom demokratiskt fattade beslut – inte genom maktmissbruk och indoktrinering.” Det som pågått i Ronneby kommun sedan hösten 2008 är i mina ögon inget annat än maktmissbruk och indoktrinering. Varför stannar annars ett antal ordinarie ledamöter hemma? Kommentarerna sade att de ville kunna fortsätta arbeta politiskt i socialdemokratiska partiet i framtiden. Trycket underifrån har funnits sedan april 2008 med en tydlighet att skolorganisationen måste lämnas orörd under mandatperioden. Det är lätt att skriva som Peter Bowin gör när man kan se sig höjd över alla ”dem där nere” som arbetar för att trycket underifrån skall kunna uppfattas. Väljer man då att bortse från ”dem där nere” så är det sannolikt att man också blundar för eller till och med deltar i ”maktmissbruk och indoktrinering”. Jag önskar att (V) kunde tänka om och se att folkomröstningen faktiskt är en demokratifråga för folket. Det handlar om att få använda sig av ett demokratiskt verktyg som faktiskt finns tillgängligt om makthavare inte lyssnar. Trycket för en folkomröstning finns. Frågan är om (V) i Ronneby ser det.
Hans Sjöberg
Järnavik

Insändaren finns även publicerad på www.blt.se

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s