Valmöjlighet – endast för rika?

Landbygdsupproret har via en pålitlig källa fått kännedom om att Thore Aronsson vid ett arbetsplatsmöte för lärarlaget på Snäckebacksskolan uttalat sig om Karl-Oskarskolans elevers möjlighet till skolskjuts.  Aronsson meddelade  att skolchefen Tommy Ahlqvist inte ämnar låta de högstadieelever som väljer att gå på Karl-Oskarskolan få någon skolskjuts. Enligt Ahlqvist står det i skollagen att kommunen inte är skyldig att betala skolskjuts till barn som väljer annan skola än den hänvisade kommunala.

Nils-Ingmar Thorell uttalade i  BLT den 16 mars 2009 att han vill ge friskolebarnen skolskjuts: ”Alla barn ska behandlas lika och det innebär ingen merkostnad för oss.” Tjänstemännen är tydligen inte beredda att hålla med.

Om situationen uppstår att bara de barn som väljer Snäckebacken får skolskjuts innebär det en grov särskiljning mellan elever bosatta på landsbygden och elever i staden, där stadsbarnen har alla valmöjligheter och landsbygdsbarnen inga. Endast familjer med mycket god ekonomi kommer att kunna ge sina barn ett val om familjen är bosatt utanför Ronneby stad.

Kommunen är fortfarande ansvarig för varje barns utbildning, det enda som är annorlunda är att på två av kommunens skolor (G-klaven och Karl-Oskarskolan) är skolledningen en annan än anställda i kommunen. Dessutom blir kostnaden inte högre för en elev som åker till Karl-Oskarskolan än den varit om eleven valt att gå på Snäckeback.

Att  medvetet skapa segregering verkar inte bara kortsiktigt utan också rent oansvarigt. Ahlqvists rigida hållning kommer att skapa klyftor i vår kommun. Det finns elever som av olika skäl vill och har behov av att välja en mindre  skola.

Ska bara familjer med höga inkomster kunna välja?

Annonser

4 kommentarer

Under friskola, Kommunen, skola & lärande

4 svar till “Valmöjlighet – endast för rika?

 1. anonym

  När man gör ett medvetet val måste man också vara medveten om konsekvenserna. Skall alla elever som går på friskola få skolskjutsen betald? Vem drar gränsen? Vill man välja en friskola så får man betala för sig.

  Gilla

 2. Väljare

  Att se på fristående skolor på samma sätt som privatskolor är ett misstag som görs hela tiden. En kommun har ansvar för varje barns skolgång och de fristående skolorna har exakt samma (t o m en aning högre) krav än den kommunala skolan. Att det uppstår alternativa skolor inom en kommun är bara positivt eftersom det ger valmöjlighet till barn och föräldrar.
  Det är en föråldrad syn att fristående skolor skulle vara till för familjer med god ekonomi och studiemedvetna barn. Varför ska det vara så? Varför ska barn med svårigheter att fungera i de kommunala storskolorna inte kunna få välja en mindre skola? Varför måste detta val vara beroende av föräldrarnas ekonomi?
  De flesta kommuner betalar skolskjuts för friskolebarn om det inte kostar mer för kommunen än om barnet hade valt den kommunala skolan. Det är ett bra sätt att skapa jämställdhet och lika värde i en kommun!

  Gilla

 3. Röstfiske???

  Att Nils Ingmar Thorell nu lovar alla elever som väljer Karl Oskar är ett bra exempel på att han är rädd att förlora sin plats vid nästa val. När han nu ställt till oreda för föräldrar, elever i Hoby, lärare mfl så försöker han rädda sig genom att lova saker som han inte kan hålla. När man beslutar sig för en annan skola en den som kommunen erbjuder så är man enligt skollagen inte skyldig till att betala skolskjuts. Vem skall betala busskort till alla friskole elever i Ronneby kommun. Bör alla barn i R – by kommun få gratis kollektivtrafik.

  Varför var man tvungen att röra runt i grytan och förstöra för alla?

  Gilla

 4. Hans Sjöberg

  Även om ungdomar och föräldrar väljer friskola som utbildning under grundskoletiden så är kommunen övergripande ansvarig för elevens utbildning.

  Jag har svårt att förstå varför inte kommunledningen och nämndesledamöter ser detta. Typexempel är detta med skolskjutsar. Diskussionen går hela tiden ut på att elever i friskola skulle få fri skolskjuts utan begränsningar. Varför ser man inte kommunens egna regler för skolskjutsar som vägledande? Elev som går i kommunal grundskola har inte fri skolskjuts rätt upp och ned. För att erhålla skolskjuts gäller att elev faktiskt går i den skola som gäller för det upptagningsområde som eleven bor i. I undantagsfall och efter särskild handläggning kan elev få skolskjuts till annan skola.

  Om motsvarande kunde gälla friskole-elever skulle sannolikt kommunledningen få en del positiva genmälen.

  Elev i friskola borde få ha likadana förutsättningar som elev i kommunal grundskola och inte motarbetas p g a sitt val.

  Som exempel; Elev i år 8, boende i Belganet har rätt till skolskjuts till Kallingeskolan. Eleven väljer dock friskola Karl-Oskar söder om Ronneby centrum. Hade förutsättningarna varit likadana för samtliga elever med rätt till skolskjuts hade eleven kunnat använda sig av matarbuss till Hallabro (vilken sannolikt redan finns eftersom elever skall till Hallabroskolan). Därifrån kan elev kostnadsfritt för familjen ta linjebuss till Kallinge. För att inte behöva gå från Kallinge löser familjen en tilläggsdel till utdelat periodkort som gör att eleven har möjlighet att åka till Ronneby busscentrum och därifrån promenera till Soft Center.

  Den lösningen hade givit en positiv bild från kommunledningen att de ser vikten av att ta hand om och värna om samtliga kommuninnevånare, särskilt de yngre.

  Jmf det med hur är signalerna är idag?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s