Hela Landet

Ronneby kommunUlrika skolaBodås skola | Stigens Skola

I hela landet drabbas landsbygdsskolorna av nedläggningar. Kortsiktigt tänkande bland kommunalpolitiker underminerar landsbygden och försvårar för de familjer och företagare som vill och kan verka på landsbygden. Vi kommer att efter hand samla in material – likväl goda som dåliga exempel – från hela landet för att uppmärksamma på hur tankar och idéer  av ett utvecklande Sverige på nationell nivå, i realiteten helt präglas av tillbakasträvanden och nedmontering på lokal nivå.

—————————–

En intressant artikel som visar på argument och fördelar med att behålla landsbygdsskolorna. Man har också flera atraditionella lösningar för att det ska gå ihop ekonomiskt som att skolor delar på lärare mm.

Örebro satsar på landsbygdsskolor

ALLMÄNT/ÖREBRO Publicerad: 2008-05-20 i Nerikes Allehanda

Alla landsbygdsskolor ska finnas kvar – och de får dessutom extra pengar. Men inne i stan ska flera grundskolor läggas ner. En diskussion om vilka startar i höst.
Läs hela artikeln här: Nerikes Allehanda

——————————

Länsbygderåden agerar!

januari 9, 2009

I gårdagens BLT kunde vi läsa att Blekinges (Bengt Grönblad) såväl som resten av Sveriges Länsbygderåd nu skriver ett öppet brev till Infrastrukturminister Åsa Torstensson angående det näst intill omöjliga i att vara gammal, bo på landet, och lösa ut sin pension i och med att posten slutat hantera utbetalningar. Detta belyser återigen det stora problem som vi idag står inför. En total avveckling av landsbygden.
För att läsa hela inlägget, klicka på rubriken.

——————————-

Är glesbygden tärande? – Krönika av Sören Wibe

januari 7, 2009

Denna krönika publicerades i tidningen Skogsland  i Maj 2008. Den slår utan tvekan hål på ett par myter och är mycket läsvärd. Vi är glada över möjligheten att få återge den här på Landsbygdsupproret. För den som är nyfiken på Skogsland: Klicka här!

För att läsa hela inlägget, klicka på rubriken.

———————

Kortsynta politiker biter sig själva i “svansen”.

januari 4, 2009

Här på Landsbygdsupproret har vi under under hösten och vintern belyst den farsartade nedläggning av Ronneby kommuns enda F-9-skola tillsammans med fler landsbygdsskolor av hög kvalitet.

Vi får hela tiden rapporter från engagerade människor i andra delar av landet, där kommunalpolitikerna har samma kortsiktiga tänk.
I Tierps kommun lägger man ner de små byaskolorna, trots att de visar bättre studieresultat och mindre skadegörelse (vilket måste innebära att kostnader för reparationer och underhåll är lägre) än andra skolor.

För att läsa hela inlägget, klicka på rubriken.

—————————-

Landsbygdspolitik och resursfördelning

januari 3, 2009

Från norr till söder stöter man på samma problem. I dagens Aftonbladet debatterar Ola Jordán, uppvuxen i Kiruna om avfolkningen i Norrbotten. Kirunas ekonomi är dålig och all den offentliga servicen försämras kraftigt inklusive skolorna. Människor flyr till städerna och skatteunderlaget minskar ytterligare. En ond spiral som bara bara leder nedåt.

För att läsa hela inlägget, klicka på rubriken.

—————————

Regeringen jobbar på strategi

för landsbygdsutveckling

januari 3, 2009

En strategi för stärkt utvecklingskraft på landsbygden

Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och ökad tillväxt. Regeringen vill aktivt driva en förnyelse som ger alla delar av landet möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft. En strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden ska därför utarbetas och presenteras i början av 2009.

För att läsa hela inlägget, klicka på rubriken

——————————-

Landsbygdsupprorets manifest till Debatt i Aftonbladet!

januari 1, 2009

Idag finns delar av vårt manifest publicerat på Aftonbladets debattsida. Det är ett första steg mot att göra människor och inte minst våra politiker uppmärksamma på detta stora nationella problem som landsbygdsavvecklingen är. Allt för länge har landsbygdens vara eller inte vara betraktats som lokala bekymmer där kommunerna i godtycklighet bestämmer vilka områden som ska leva och vilka som ska dö.

Annonser