Tag Archives: demokrati

För att bryta tystnaden …

I veckan publicerades i Kvällsposten ett reportage om sydostområdets totala brist på polisresurser.
http://www.expressen.se/kvallsposten/invanarna-gor-jobbet-polisen-inte-klarar-av/
Reportaget beskriver det som alla som är bosatta på landsbygden vet, nämligen: Det är ingen mening att ringa till polisen!
Det saknas resurser på alla plan och inte ens de brott som kan styrkas med vittnesmål eller där brottsutövaren tagits på bar gärning, har någon större chans att ta sig förbi det obligatoriska meddelandet om att ärendet är nedlagt i brist på bevis. Var finns resurserna undrar vi? Är detta verkligen endast en följd av dålig organisation och personalbrist? Eller är det en medveten prioritering från högre instans som går ut över både poliser och drabbade?
Hur det än gått till är det dags att säga ifrån! Basala samhällsfunktioner måste fungera i alla delar av Sverige. Från norr till söder, i stad liksom på landet. Det är och måste vara grunden vi bygger ett gemensamt samhälle på!

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd, politiker, utarmning av landsbygden

På torsdag avgörs årets stora demokratifråga – är folkets åsikt viktig?

Kom till Kommunfullmäktige torsdag kväll (26/2) och visa med din närvaro att demokrati och medbestämmande för kommunens invånare är viktigt för kommunens framtid. Klockan 18,30 startar fullmäktigesammanträdet i Stadshuset i Ronneby. Under mötet kommer kommunfullmäktige att rösta om huruvida invånarna har rätt att ta ställning till skolnedläggningarna genom en folkomröstning.

Vill du ställa en fråga så måste den vara inlämnad minst 10 minuter i förväg. Frågor får endast beröra det som tas upp på dagordningen. Dagordningen hittar du här: Dagordning
Om du inte kan gå på mötet, glöm inte att du kan lyssna via weben: www.ronneby.se

Lämna en kommentar

Filed under Folkomröstning, Kommunen, Kommunfullmäktige

Vem vill lyssna till folkets röst?

Det verkade solklart, inte kan man ignorera 14% av den röstberättigade befolkningen? I Ronneby är det inget vinnande argument. Radio Blekinge redovisar idag hur partierna röstade i Kommunstyrelsen.
Vårt hopp står nu till dem som värnar om demokratin och det blir garanterat en spännande upplösning på frågan på kommunfullmäktigemötet, torsdagen den 26 februari. Missa inte det!

Nej till folkomröstning

Radio Blekinge 11 februari

Det fortsätter att se tveksamt ut om det ska bli en folkomröstning i Ronneby kommun om skolnedläggningarna.

Läs hela notisen här: Blekinge Radio

1 kommentar

Filed under Folkomröstning, Kommunfullmäktige, politiker

Svaret på frågan

Den 4 februari kunde vi läsa i Sydöstran att Vänsterpartiet ännu inte bestämt sig angående folkomröstningen. Sydöstran konstaterar att om V ser folkomröstningen som skolfråga så blir den inte av men om man betraktar den som en demokratifråga så kan V mycket väl ge folkomröstningen en chans.

När Peter Bowin blir tillfrågad om saken svarar han vitsigt
– Så länge jag inte vet hur frågan man ska rösta om är formulerad är mitt svar 42.
Detta kryptiska svar är hämtat ur boken ”Liftarens guide till Galaxen” där 42 utgör svaret på frågan om livet. Problemet är att ingen har förstått frågan och därför inte kan tyda svaret.

Eftersom Peter är vän av denna bok kanske han och andra också kan tillgodogöra sig följande stycke ur den samma:

”från skeppets inre, marscherade en ofantlig, trettio meter hög silverrobot nerför rampen. Den höll upp en hand.
– Jag kommer med fred, sa den, och tillade efter en mycket lång och gnisslande paus: – För mig till er ödla.

Ford Prefect hade naturligtvis en förklaring till allt detta, där han satt hos Arthur och tittade på dom panikslagna TV-nyheterna som sändes nonstop men utan att någon hade någonting att säja utom att den här saken hade orsakat skador för si och så många miljoner pund och hade dödat si och så många människor. Och när det var sagt måste det säjas om igen eftersom roboten inte gjorde annat än att stå där, en aning svajande och utstötande små korta och obegripliga meddelanden som uteslutande var produkter av defekt datautrustning.
– Den kommer från en väldigt gammal demokrati förstår du…..

– Du menar att den kommer från en värld av ödlor.

– Nej, sa Ford, som nu var lite mer rationell och sammanhängande än tidigare, efter att ha tvingat i sig kaffet, nej det är inte fullt så enkelt. Inte alls så särskilt begripligt. I den världen är folket antropoider. Ledarna är ödlor. Folket hatar ödlorna och ödlorna regerar över folket.

– Konstigt, sa Arthur, jag tyckte du sa att det var en demokrati.
– Det gjorde jag, sa Ford, för det är det.
– Men, sa Arthur, och hoppades att han inte lät otillåtet dum, varför gör de sig inte av med ödlorna då?

– Dom har inte kommit på tanken, sa Ford. Eftersom dom har rösträtt så tror dom också att den regering som sitter där är i stort sett den dom vill ha.

– Menar du att dom faktiskt röstar på ödlorna?

– Javisst, sa Ford med en axelryckning, självklart.

– Men sa Arthur och samlade sig för den Stora Frågan, varför?

– För om dom inte röstade på en ödla, sa Ford, så skulle fel ödla kunna bli vald. ”

Demokrati är vad vi gör den till!

Lämna en kommentar

Filed under Folkomröstning, politiker

Partipiskan viner – inte bara i Ronneby!

Ju fler historier man läser ju oftare återkommer frågan, ska den kommunala demokratin styras av partipolitiken? I den kommunala politiken har vi sedan ett antal år tillbaka personval. Det mandat personen i fråga erhåller är personligt och följer denne oavsett om han eller hon lämnar det ursprungliga partiet och fortsätter som politisk vilde eller väljer att gå med i ett annat parti.

De som får folkets förtroende får ofta det på grund av att de som röstar tror att just den personen kan tillföra något till politiken och att dennes åsikter överensstämmer med det man själv tycker.

När då partipiskan viner och ledamöter tvingas avstå från att rösta eller att ställa in sig i ledet och följa partilinjen gör man inte då åverkan på den demokrati som vi trott oss inneha? Mosar man inte då folkviljan under klacken i sin strävan att till vilket pris som helst genomdriva sina frågor?

Följande citat är hämtat ur en artikel av Lotta Gröning på Aftonbladet Debatt den 27 december 2008:
”Många funderar allvarligt på vad vi har riksdagen till och det är tveksamt om den alls är representativ för folket. De enskilda riksdagsledamöterna har dessutom i praktiken ingen makt. När partipiskan viner har de inte lov att ha en egen åsikt eller ens att tänka själva, då ska de göra som husse bestämt.”

Läs hela artikeln här: Aftonbladet Debatt

För att återigen knyta an till kommunalpolitiken så kan man med ett visst berättigande fråga sig om vi verkligen måste avlöna så många ledamöter när det skulle räcka med en från varje parti?

Och visst känner vi igen det här:

”Vem vågar trotsa partipiskan?”
Publicerad i Norrtälje Tidning, 081215

Den 10 september kungjordes att Flygskolan ska läggas ner. Med de 250 eleverna ihopträngda i andra skolor påstods att kommunen kan spara pengar och bättra på sin usla lärartäthet. Ingen seriös konsekvensanalys eller dialog med personal, föräldrar eller elever föregick beslutet.

Läs hela debattartikeln här: Norrtälje Tidning

”Partipiskan viner!”
Magnus Ahlkvist blogg, den 10 februari 2007
I dagens Enköpings-Posten och UNT kan man läsa att Solveig Zander (c) av sitt parti förbjudits att gå på nästa fullmäktigemöte, eftersom hon är mot en rivning av Stadshotellet. Centerfarbröderna har bestämt att Stadshotellet ska rivas, och jävlar den som sätter sig emot.

Jag får inte gå på fullmäktige och rösta efter min övertygelse, gruppen har bestämt att ingen får rösta emot en ny detaljplan, så då kan jag inte gå dit, säger Solveig Zander.

Läs hela inlägget här:Magnus Ahlkvists Blogg

Lämna en kommentar

Filed under politiker