Tag Archives: politik

För att bryta tystnaden …

I veckan publicerades i Kvällsposten ett reportage om sydostområdets totala brist på polisresurser.
http://www.expressen.se/kvallsposten/invanarna-gor-jobbet-polisen-inte-klarar-av/
Reportaget beskriver det som alla som är bosatta på landsbygden vet, nämligen: Det är ingen mening att ringa till polisen!
Det saknas resurser på alla plan och inte ens de brott som kan styrkas med vittnesmål eller där brottsutövaren tagits på bar gärning, har någon större chans att ta sig förbi det obligatoriska meddelandet om att ärendet är nedlagt i brist på bevis. Var finns resurserna undrar vi? Är detta verkligen endast en följd av dålig organisation och personalbrist? Eller är det en medveten prioritering från högre instans som går ut över både poliser och drabbade?
Hur det än gått till är det dags att säga ifrån! Basala samhällsfunktioner måste fungera i alla delar av Sverige. Från norr till söder, i stad liksom på landet. Det är och måste vara grunden vi bygger ett gemensamt samhälle på!

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd, politiker, utarmning av landsbygden

Vad får skolan kosta?

Som ni vet vid det här laget är skola en laddad fråga och debatten går het på många ställen i Sverige idag. Skolor läggs ner, lärare sägs upp. Man skär och man skär. Så vi ställer oss samma fråga som de just nu gör i Gävle. Vad får skolan kosta och när tar det stopp? Kanske resonerar de politiker som bestämmer idag att  “Det är inte mitt problem, det får någon annan ta hand om”. Men det är DITT problem, du som är med och bestämmer, i fall våra barn inte får en trygg och balanserad skolgång. Dagens barn är morgondagens vuxna.
I Gävle låter debatten i ett par fall så här:

Skolkontorets evangelium

Publicerad i Arbetarbladet, Gävle 2009-01-23

Detta utspelade sig på den tiden då barn och ungdomsförvaltningen i Gävle gick ut med ett påbud, att en tredjedel av alla SO/NO-lärare, 54 stycken, skulle varslas.

Läs hela insändaren här: Arbetarbladet

Hur viktig är våra barns utbildning?

“Att en anpassning långsiktigt måste göras kan vi som facklig part inte slå ifrån oss. Frågan vi ställer oss är när gränsen för vad en organisation kan klara är nådd? Barn- och ungdomsförvaltningen har fått strikta direktiv på att uppnå budget i balans vilket har lett till att kommunens högsta ledning följer utvecklingen inom B&U månad för månad. Den fråga alla Gävlebor och folkvalda politiker måste ställa inför framtiden är; Hur viktig är en god grundutbildning av Gävles barn och ungdomar? Ska den bedrivas i kommunal regi? Vad får god kvalitet kosta?”
Läs hela artikeln här: Arbetarbladet

Lämna en kommentar

Filed under politiker, skola & lärande

Att finta offentlighetsprincipen

Många kommuninvånare har den senaste tiden fått erfara att ”öppenhet” synes kommunen använda när de själva vill och behagar. Begreppet ”arbetsmaterial” har fått en helt annan betydelse än vad många trodde sedan tidigare. För er som inte fått det förklarat för er, så är ett ”arbetsmaterial” något som politiker och tjänstemän hänvisar till när de inte vill visa fakta eller beslut för medborgarna.

Paragraf 9, FOG-nämndens möte 19 januari 2009, innehåller förslaget om förändringar i skolorna i Backaryd och Hallabro. Så här är förslaget utformat:

”Arbetsmaterial/förslag har framtagits av rektor Peter Norlin, Bräkne-Hoby ro, i dialog med verksamhetschef Tommy Ahlquist. Muntlig redogörelse lämnades över de förslag som är att betrakta som arbetsmaterial. Slutligt förslag antas av Nämnden senast i februari månad.”

Vad innehåller detta förslag?! Som jämförelse kan nämnas att förändringsförslag för förskolan, vilket behandlas i paragraf 10, innehåller en A4-sida med förslagets innehåll.

Vad är det i detta förslag som invånarna och skattebetalarna i Ronneby inte ska få läsa?

Angående offentlighetsprincipen:

Den enskildes rättigheter läs mer på Wikipedia

Alla har i princip rätt att ta del av alla offentliga handlingar hos myndigheter och får skriva av dem, fotografera dem och liknande. Man har också rätt att få kopior, i vissa fall mot avgift enligt fastställd taxa. Kopior kan också skickas per post. Rätten omfattar bara papperskopior, myndigheten är inte skyldig att utge en digital kopia, varken via mail eller på någon typ av lagringsmedia. Däremot får myndigheten välja att ge sådan kopia när kopia begärs, om det är smidigare för myndigheten.

Man har rätt att få handlingarna anonymt. Man behöver inte heller avslöja varför man vill ha informationen, utom om det behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om det föreligger hinder för utlämning enligt Sekretesslagen eller Personuppgiftslagen.

Handlingarna skall lämnas ut skyndsamt. Det betyder att man under normal arbetstid ska börja leta fram handlingarna genast – handlingen ska lämnas ut samma dag eller senast dagen efter. Är man på plats gäller dock ”genast”, det betyder att man ska få handlingen med en gång om inte ”betydande hinder möter”. En tjänsteman som vägrar att lämna ut en allmän handling ska samtidigt ge en besvärshänvisning, d.v.s. spontant tala om hur man kan överklaga myndighetens vägran i förvaltningsdomstol. Tjänstemannen ska alltså alltid kunna visa exakt vilken paragraf i Personuppgiftslagen eller Sekretesslagen man hänvisar till. Brott mot offentlighetsprincipen kan anmälas till Justitieombudsmannen, JO. Att vägra följa offentlighetsprincipen innebär straffrättsligt att man gör sig skyldig till tjänstefel.

Lämna en kommentar

Filed under politiker

Sådan herre …

På Lotta Grönings blogg, Aftonbladet redogör hon idag för att det är

Skitsnack att hela Sverige ska leva

Hon menar att riksdag och stat centralicerar vilt och att allt mer av beslutandeprocessen sker långt ifrån de människor det handlar om.

Är det då konstigt att detta sprider sig ner i leden, man tänker storregioner, att alla viktiga beslut ska tas centralt och att på det viset ska alla göra lika och man ska kunna kvalitetsäkra och dokumentera, alla på en gång och i samma utförande.

Våra lokala förmågor känner narturligtvis vind i seglen. ”Allt ska till centralorten!”. Kan staten, kan vi. Man ser säkert framför sig hur bra allt ska bli när man samlat allt på ett ställe, men glömmer samtidigt att en stor del av befolkningen inte befinner sig där. Man glömmer att det finns människor att ta hänsyn till.

Människor som inte vill lämnas utanför beslutsprocessen och som inte vill få små klappar på huvudet. Människor som vill bo utanför centralorten och ändå räknas.

I den pågående grundlagsutredningen har många yttrat sig. Påfallande många röster säger samma sak. Nämligen att medborgarna måste få större delaktighet och medbestämmande i de kommunala besluten men det lär inte få någon större genomslagskraft här,  i mitten av Blekinge.

Lämna en kommentar

Filed under Kommunfullmäktige, Levande Landsbygd, politiker

Den stora skoldöden – en landsbygdsfråga!

Landsbygdskrönika i fyra delar

Läs också del 1&2 och del 3

Del 4 – Nedläggning av skolor –  inte främst en skolfråga

Nedläggningen av en liten skola på landsbygden är alltså INTE en skolfråga utan en samhällsfråga och i allra högsta grad en landsbygdsfråga.

Om det finns någon sorts dold agenda för att avfolka landsbygden och göra det omöjligt att bo utanför stadsmurarna är det dags att redovisa den nu.
Det är inte sunt att år efter år ge löften om en levande landsbygd, skriva vackra papper med storslagna planer om utveckling och bevarande, för att sedan gång på gång vända landsbygdsbefolkningen ryggen.
Är det så att man inte vill ha människor boende på landet?
Frågan är vad man ska göra med alla ödehus och tomma små tätorter när avvecklingen är över och hur hade man tänkt att människor ska få plats i städerna. Nya miljonprojekt?

Landsbygden, en gång landets ryggrad, är en viktig del av Sverige. Vi har sagt det förut och säger det igen. Det är en resurs som kräver förvaltning.
Alla dessa människor som av olika orsaker valt att leva på landsbygden, är en stor del av Sveriges befolkning som man inte med lätthet kan förbise.
Många människor har valt detta sätt att leva, vi är bara lite mer utspridda.
Vi VILL bo på landet och vi tänker INTE skylla oss själva! Vi vill ha möjlighet till ett drägligt liv på den plats som vi har valt att leva på och vi vill ha en LEVANDE LANDSBYGD!

Lämna en kommentar

Filed under Landsbygdsupproret, Levande Landsbygd, politiker, skola & lärande

Den stora skoldöden – en landsbygdsfråga!

Landsbygdskrönika i fyra delar

Del 3 – Man måste se till helheten! Läs också del 1 och 2

Vad man missar i hela denna nedmonteringsprocess är helhetsbilden! Detta ord som är så otroligt populärt bland de politiker som måste genomföra ”svåra beslut”. Ofta kan man höra dem förklara att de visst har förståelse för att människor är upprörda över den ena eller andra frågan men att ”man måste se till helheten”. Men när det gäller landsbygdsskolorna väljer kommunerna att lyfta ut skolfrågan ur helhetsbilden och med envist stirrande se sig blinda på denna enda punkt. I och med det missar man vad som verkligen står på spel.

När man lägger ner eller kraftigt försämrar en skola i en by eller liten tätort så rycker man undan den grund på vilken byn står. Man tar bort all möjlighet till fortsatt framtid och utveckling för det samhälle som detta drabbar.
Glesbygdsverket är man mycket medvetna om denna problematiken så till den grad att man känt sig tvingade att ta fram en checklista
för vad man kan/bör göra om kommunen vill lägga ner skolan i en by. I den beskriver man bland annat hur nedläggningen av en liten skola som till synes rent företagsekonomiskt är dyrare än en större skola kan bli en dyr affär när man också räknar på det samhällsekonomiska perspektivet. Utflyttning är vanligt både av människor och företag, anställda blir arbetslösa, underlaget för övrig service urholkas och ökat resande riskerar att belasta miljön.
Skriften har funnits i 10 år nu och det enda som hänt sedan dess är att fler skolor lagts ner och fler och fler före detta blomstrande samhällen för en alltmer tynande tillvaro.

1 kommentar

Filed under Levande Landsbygd, politiker, skola & lärande

Partipiskan viner – inte bara i Ronneby!

Ju fler historier man läser ju oftare återkommer frågan, ska den kommunala demokratin styras av partipolitiken? I den kommunala politiken har vi sedan ett antal år tillbaka personval. Det mandat personen i fråga erhåller är personligt och följer denne oavsett om han eller hon lämnar det ursprungliga partiet och fortsätter som politisk vilde eller väljer att gå med i ett annat parti.

De som får folkets förtroende får ofta det på grund av att de som röstar tror att just den personen kan tillföra något till politiken och att dennes åsikter överensstämmer med det man själv tycker.

När då partipiskan viner och ledamöter tvingas avstå från att rösta eller att ställa in sig i ledet och följa partilinjen gör man inte då åverkan på den demokrati som vi trott oss inneha? Mosar man inte då folkviljan under klacken i sin strävan att till vilket pris som helst genomdriva sina frågor?

Följande citat är hämtat ur en artikel av Lotta Gröning på Aftonbladet Debatt den 27 december 2008:
”Många funderar allvarligt på vad vi har riksdagen till och det är tveksamt om den alls är representativ för folket. De enskilda riksdagsledamöterna har dessutom i praktiken ingen makt. När partipiskan viner har de inte lov att ha en egen åsikt eller ens att tänka själva, då ska de göra som husse bestämt.”

Läs hela artikeln här: Aftonbladet Debatt

För att återigen knyta an till kommunalpolitiken så kan man med ett visst berättigande fråga sig om vi verkligen måste avlöna så många ledamöter när det skulle räcka med en från varje parti?

Och visst känner vi igen det här:

”Vem vågar trotsa partipiskan?”
Publicerad i Norrtälje Tidning, 081215

Den 10 september kungjordes att Flygskolan ska läggas ner. Med de 250 eleverna ihopträngda i andra skolor påstods att kommunen kan spara pengar och bättra på sin usla lärartäthet. Ingen seriös konsekvensanalys eller dialog med personal, föräldrar eller elever föregick beslutet.

Läs hela debattartikeln här: Norrtälje Tidning

”Partipiskan viner!”
Magnus Ahlkvist blogg, den 10 februari 2007
I dagens Enköpings-Posten och UNT kan man läsa att Solveig Zander (c) av sitt parti förbjudits att gå på nästa fullmäktigemöte, eftersom hon är mot en rivning av Stadshotellet. Centerfarbröderna har bestämt att Stadshotellet ska rivas, och jävlar den som sätter sig emot.

Jag får inte gå på fullmäktige och rösta efter min övertygelse, gruppen har bestämt att ingen får rösta emot en ny detaljplan, så då kan jag inte gå dit, säger Solveig Zander.

Läs hela inlägget här:Magnus Ahlkvists Blogg

Lämna en kommentar

Filed under politiker