Monthly Archives: oktober 2009

Kommunal skola, ett misslyckat experiment

”Vi vill att staten återtar ansvaret för skolväsendet”
”Vi tar – som första parti – tydlig ställning för ett återförstatligande av skolan. Två årtionden efter den svenska skolans kommunalisering vet vi att resultaten inte blev bättre – de blev sämre. Det är därför hög tid att inför nästa mandatperiod föra en öppen och konstruktiv debatt om hur skolan ska styras i framtiden. Inför landsmötet i höst föreslår parti­styrelsen att Folkpartiet ska verka för en övergång till ett statligt huvudmannaskap. Ett skäl för ökat statligt ansvarstagande är alla barns rätt till likvärdig utbildning.”

Detta skriver Folkpartiets styrelse med Björklund i spetsen idag på DN Debatt Folkpartiet har dragit den slutsatsen att skola i kommunal regi inte blir rättvis och Landsbygdsupproret håller med.

Folkpartisterna understryker i sin artikel att det inte är de personer som bestämmer över skolväsendet man kritiserar.  Ändå är svårt att inte se förslaget som en stor smäll på fingrarna inte minst till de ledarmöter ute i kommunerna från partiets egna led som hjälpt till att skynda på skolans förfall.  Att återta kontrollen är statens enda väg för att stoppa slakten på den svenska skolan.

En statlig skola är i sig inte någon garanti för att det blir tätare mellan landsbygdsskolorna, men däremot skulle inte skolpengar kunna användas i det kommunala politiska rävspelet. Som att kvitta skolfrukost mot nedlagd skola. Kanske skulle resultat och kvalitet också spela en större roll för en huvudman med ett vidare perspektiv än den lokala maktbalansen.

Man kan ju undra om detta ställningstagande måhända grundar sig i de otaliga ilskna samtal Folkpartiet mottagit det senaste året, angående partiets sätt att lokalt använda skolan som slagpåse och hårdvaluta i kommunalpolitiska uppgörelser …

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Kommunfullmäktige, Levande Landsbygd, politiker, skola & lärande