Monthly Archives: mars 2009

Ansökan inlämnad för friskola i Hoby

I samband med informationskvällen i Bräkne-Hoby församlingshem den 4 mars bildades en föräldra- och intresseförening för en friskola i Hoby. Idag, 31 mars, lämnade denna förening in en ansökan till Skolinspektionen om att starta ett fristående högstadium i Hoby. Vid ett ev. godkännande kommer en skola att kunna starta hösten 2010.

Eftersom 1 april är sista ansökningsdag för friskoleansökan under 2009 har föreningen valt att lämna in ansökan, i väntan på att Karl-Oskarskolan ska få ett slutgiltigt svar från Skolinspektionen huruvida tillståndet för friskolan i Ronneby även innefattar Hoby.

Läs mer på hobyfriskola.wordpress.com

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under friskola, skola & lärande

Ibland blir det dyrt att spara

Det är intressant att se hur det blir i bland när man inte riktigt lyssnat in ordentligt och saker och ting inte riktigt faller ut så som man hade tänkt…

”Dyr skolbesparing i Arvidsjaur

Publicerad i Expressen den 25/3 – 2009

Arvidsjaurs kommun beslutade att lägga ner högstadieundervisningen i byarna Glommersträsk och Moskosel för att spara 2,25 miljoner kronor per år.

Det visar sig nu bli en dyr besparing. Av de elever som berörs väljer 24 att börja i skolor i grannkommunerna i stället för att gå på Fridhemsskolan i Arvidsjaur. Det betyder att Arvidsjaurs kommun tvingas att betala 1,7 miljoner kronor till de andra kommunerna för eleverna.
Läs hela artikeln här: Expressen

Lämna en kommentar

Filed under Kommunen, skola & lärande

Skolan blir den stora valfrågan!

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort framgår det att hela 73 procent av väljarna anser att staten bör ta över ansvaret för skolan.

  • 89 procent anser att den svenska skolan (trots lagstiftning) inte är likvärdig. Skolans kvalitet skiftar betänkligt både mellan olika kommuner och inom kommunerna.
  • 60 procent av de tillfrågade är positiva till friskolor.

Att ha en valmöjlighet uppskattas och friskolorna kan erbjuda en annorlunda pedagogik och nya tankesätt. De har på somliga ställen blivit enda alternativet till en dålig kommunal skola.

Håkan Boström skriver idag på DN:s ledarsida att:

”Kommunaliseringen kan i efterhand sägas ha blivit ett misslyckande. Kommunerna – vars verksamhet länge dominerades av socialtjänsten – har haft ett omsorgsperspektiv även på skolan. Kvalitet och kunskap har inte prioriterats.

Skolan har i stället tvingats att konkurrera med all annan kommunal verksamhet om allt knappare resurser. Följden har bland annat blivit att lärarnas löner fortsatt att halka efter. Sverige konkurrerar i dag med Moldavien om att ha Europas lägsta lärarlöner – vilket kan kontrasteras mot att en adjunkt på 1960-talet hade lön i paritet med en riksdagsledamot.” och vidare ”Svenska folkets positiva inställning till friskolor men negativa inställning till att staten dragit sig tillbaka på skolområdet, avspeglar helt enkelt det senaste årtiondets verklighet. Det finns anledning för politikerna att lyssna.”  Läs hela artikeln här: DN

Vi på Landsbygdsupproret håller med Håkan Boström. Det finns all anledning för de partier och politiker som är rädda om sina väljare att ta sig en ordentlig funderare på skolfrågan. Den kommer att bli ruskigt het till valet 2010. Dålig kommunal politik och ekonomi sätter våra barns framtid på spel. Det kan inte tillåtas.

Lämna en kommentar

Filed under Kommunen, politiker, skola & lärande

Bräknetrampen-Blekinge Cykelfestival – 9 maj

Nu har Bräknetrampen en egen hemsida, www.bräknetrampen.se. Där kan du läsa om de olika sträckorna och passa på att anmäla dig.

Varför inte utmana grannen, arbetskompisarna eller andra företag om vem som kan cykla längst, se mest eller ha roligast?

Mest livat är det ju att cykla i grupp så samla ihop ett gäng och upplev Bräknebyggden tillsammans.

Missa inte årets stora cykelhändelse.

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd

Same, same but different..

Idag skriver Lotta Gröning på Aftonbladets debattsida om hur de i hennes hembygd gjort stora insatser för att rädda skolan, komma med idéer för att hela kommunen ska utvecklas och för att rädda det som räddas kan. Detta är något vi kan relatera till och känna igen. I Lottas fall har hon och hennes medkämpar faktiskt en fördel, deras politiker är “tillmötesgående”, men hon påpekar också att man trots det försöker bromsa sig ur en svår kurva och att det kan få tragiska konsekvenser för den lilla kommunen.

Landsbygdsupproret har upprepat det som ett mantra under vintern, tänk om man i stället utnyttjat denna otroliga drivkraft och det obändiga engagemang som dessa utomstadsmänniskor besitter. Kraften i att vilja något mer och skapa något nytt ur det gamla.

Om vi drar det hela ett steg längre och ser till vad det skulle innebära för landet Sverige om alla dessa företag som har sin bas i mindre tätorter och landsbygd, skulle se sig tvungna till att lägga ner sin verksamhet för att förutsättningarna inte längre finns för att verka, leva och bo i den miljön.

Vad blir summan av den kalkylen och hur är det meningen att något ska utvecklas när etablissemanget med näbbar och klor försvarar ett synsätt som förespråkar att större delen av Sveriges yta skall betraktas med 200 år gamla glasögon?

Många är de kommuner som för att klara de bistra tiderna skär i sina ytterkanter för att bevara kärnan så intakt som möjligt. Frågan är bara, hur fungerar en kropp utan fingrar, tår och huvud?

1 kommentar

Filed under Levande Landsbygd, politiker

Nu lyfter vi landsbygden…eller?

Idag, söndagen den 22 mars, hölls Forum Landsbygd på Naturbruksgymnasiet i Hoby på temat Nu lyfter vi landsbygden. Ronneby kommunbygderåd tillsammans med projektet Hjärtats fröjd bjöd in till en eftermiddag med diskussioner kring landsbygdens möjligheter. panel21

Eftermiddagen började med att Mikael Blomquist, framgångsrik entreprenör och grundare till Roxtec, berättade om hur han en gång startade i ett garage och inga tillgångar och utvecklade företaget till ett globalt miljardföretag. Mikael pratade om vikten av att ha en gemensam vilja, en själ, som den absolut viktigaste faktorn till framgång. Att varken se gränser eller begränsningar, utan bara genomföra saker efter eget huvud. Många var de bevingade uttryck som Mikael lämnade ifrån sig. Vad sägs om det här axplocket:

Michael Blomqvist

Michael Blomqvist

”Regelverk får inte ta död på kreativa idéer”

”Det viktigaste är sättet att jobba och verka”

”Tänk gränslöst, se bara möjligheter”

”Resurssnålhet och enkla lösningar”

”Ladda med innehåll, en upplevelse”

”Lös inte allt vid köksbordet, skaffa externa rådgivare”

Jens Bengtsson, ordförande i kommunbygderådet, berättade om en resa som gjorts till en mässa i Nederländerna för att ta reda på hur stort intresse det finns bland holländarna att flytta till Sverige och Blekinge.

Jens Bengtsson & Ebon Kaijsajuntii

Jens Bengtsson & Ebon Kaisajuntti

Det fanns ett stort intresse, som nästan helt och hållet rörde ett boende på landsbygden. Näringslivschefen, Marcus Sandekjer, påpekade att man nu är ute i god tid för ett problem med låga invånarsiffror man står inför de närmaste åren. Nu skall det göras en sammanställning kring vilka behov inflyttare har och vad kommunen kan göra. Man kan inte låta bli att undra över varför det är lättare locka folk från Holland än från Karlskrona?

Vad gav då denna söndag i mars?

Har vi lyft landsbygden? Landsbygdsupproret kan inte låta bli att reflektera över två dilemman i diskussionen som fördes.

Det första är problemet att snabbt definiera kritiker som gnällspikar och lydande av jantelagen. Har man lagt ribban på den här nivån har man genast talat om för alla parter att vill någon kritisera det system som råder är man bara en bakåtsträvare. Vad får ett sådant perspektiv för effekt på en diskussion? Man söker genast efter klyschor! Exempel på lyckade projekt, nätverksarbeten och vikten av samarbete.

Visst, det är inte dåligt att det händer saker, och positiva dessutom, men hur ska det över huvud taget gå att lägga upp en strategi till något bättre om man vägrar att fundera på vilken position man har för tillfället? Inom strategiutveckling pratar man ofta om tre stadier. I det första stadiet analyserar man det gällande läget. Då kan man visa på saker som både fungerar och inte fungerar. Då kan man peka på behov som är uppfyllda och behov som inte är uppfyllda. I det andra stadiet skapar man en vision om vart man vill. Visionen är fri från begränsningar, men försöker leva upp till, eller överträffa, behoven man vill fylla. Och i det sista stadiet funderar man på vilken väg man ska ta. Vad kan vi göra här och nu.

Genom att skumma på ytan och prata i blomsterspråk om vidden av ”möten”, ”dialoger”, ”arbeta tillsammans”, osv kommer man inte ens i närheten av stadie ett. Dessutom har man genast iscensatt den så förhatliga jantelagen: ”Kom inte här med ditt negativa tänk! Ska du vara sån så kan du låta bli!”

Birgitta Jonasson, Helena Mellqvist, Linda Mattisson Olsson

Birgitta Jonasson, Helena Mellqvist, Linda Mattisson Olsson

Den andra viktiga frågan rör just det som kanske inte kan ses som kärnverksamheten för företagaren. Det som är en nödvändighet för att kunna fungera som maka, make, förälder och för den delen barn till äldre. Själva affärsidén och drivkraften till att etablera en rörelse kommer från varje individ, men förutsättningarna runt omkring står i regel myndigheter för. Om både stadsbor och holländare ska våga bosätta sig på landsbygden behövs det inte bara arbetstillfällen, utan också en service som gör att boendet fungerar. Den service i form av sjukvård, barnomsorg, skola och äldrevård som kommunen är ämnad att ta hand om.

Som företagare behövs även fungerande processer med myndigheter och tjänstemän. I vissa fall, som exempelvis samarbete med länsstyrelsen, har man redan sett en bättre och öppnare dialog. I andra fall, som i fråga om skolorna på landsbygden, har samarbetet med landsbygdsborna i det stora hela havererat.

Marcus Sandekjer, Michael Blomqvist

Marcus Sandekjer, Michael Blomqvist

Som vanligt är det ju eftersnacket som är det mest intressanta! Det är då man vågar ställa de brännande frågorna till varandra; ”Lever vi i Ronneby kommun verkligen i en demokrati?”, ”Har vi verkligen politiker i kommunen som är tillräckligt kunniga för att leda en kommun?”, ”Om oppositionen vinner i nästa val, kommer dom då att ha rätt förutsättningar?” Frågor som skulle kunna debatteras i det oändliga.

Summeringen av dagen är om landsbygden ens hann taxa ut under denna eftermiddag. Det kommer att behövas ytterligare dagar för diskussion och då utan att lägga ett krav på positivt tänkande. Våga istället ta konflikterna direkt i debatten. Problemet är att vi landsbygdsbor i regel inte får tänka alls på offentliga arenor. När vi väl får chansen låt oss då få tänka fritt!

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd

Ännu en mack nedlagd

Nu är även macken i Eringsboda nedlagd och mackdöden breder ut sig i Ronneby kommun. Med bara en enda mack kvar i de norra kommundelarna blir avståndet till närmsta tankställe avsevärt längre för många landsbygdsbor i kommunen. Kan det verkligen gynna miljön i längden, att människor ska tvingas att köra till stan bara för att fylla tanken. Fast det är klart, med den nya skatten på fossilt bränsle så kanske staten tar in tillräckligt med skattekronor för att det ska löna sig. Allt på bekostnad av landsbygdens invånare.

Det är verkligen dags nu att staten tar tag i problemet antingen genom direkt stöd för nyetablering utav bensinstationer eller ett ordentligt avdrag för dem som bor på landet och mindre tätorter.

Det är ju trots allt endast en mindre del av befolkningen som har nöjet att välja mellan tunnelbana och bil!

Hela Sverige ska leva, eller…

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd