Category Archives: Uncategorized

För förändring behövs högt i tak

Ronneby kommun hamnade längst ner på Sverigelistan när Svenskt näringsliv undersökte hur det stod till med företagsklimatet i landet. Det finns många som vill råda bot på detta. Ett intressant och lovvärt initiativ kommer från Ronnebyföretagaren Henrik Svanberg, som startat Facebookgruppen ”Tillsammans kan vi göra Ronneby bättre”. Redan nu finns det 500 medlemmar, som vill stötta och förhoppningsvis också komma in med idéer om hur man ska lyfta en kommun som ligger i botten.

Beskrivning av gruppen Tillsammans kan vi göra Ronneby bättre på Facebook:
Senaste tiden har det varit mycket skriverier i media om Ronneby, tyvärr är det allt som oftast i negativ mening. Högskolan försvinner, skolor läggs ner, butiker slå igen, arbetslösheten ökar, butiksinbrott och personrån tillhör vardagen och kommunen blir utsedd till Sveriges sämsta företagskommun. Politikerna och tjänstemännen i stadshuset har börjat inse problemet och tanken med denna grupp är att vi ska hjälpa dem att göra Ronneby till en attraktivare stad igen, kanske har du förslag och visioner på hur vi Tillsammans kan vi göra Ronneby bättre. Inga förslag är för dåliga att dela med sig, men personangrepp mot politiker och tjänstemän är helt förbjudet. Ta nu en riktig fundering på vad som behövs göras med vår kära kommun och kom i håg Tillsammans kan vi göra Ronneby bättre.

Högt i tak och någon som lyssnar på idéer från invånarna kan leda till mycket i det långa loppet.

Vad är Facebook: Facebook är ett s.k. socialt media, där man kan lägga upp listor med sina vänner och bekanta (som också är medlemmar på Facebook). Medlemmarna kommunicerar genom att skriva meddelanden till varandra, lägga upp bilder, tipsa om länkar och annat roligt som att skicka digitala kramar, snöbollar och drinkar till varandra. Samtidigt har Facebook blivit en plats där man kan skapa grupper som vill protestera, uppmärksamma orättvisor, driva frågor och diskussioner, lyfta fram viktiga personer, mm. För att komma åt gruppen måste du därför bli medlem på Facebook.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

”Trycket för en folkomröstning finns”

Efter att majoriteten i Ronneby kommunfullmäktige fattat två ödesdigra beslut för Ronneby kommuns skolorganisation har samhällsengagerade medborgare drivit frågan om kommunal folkomröstning om skolorganisationen. Syftet med folkomröstningen vore att få visa vad de röstberättigade i Ronneby kommun tycker i frågan; Skall skolorganisationen vara som den är i dag intill nästa val eller skall skolan i Ronneby kommun omorganiseras som fullmäktige bestämt? Jag har varit med i debatten sedan den startade på allvar i april 2008.

Jag vet vilket engagemang som finns ute i kommunen för att få behålla skolorna.Vi har argumenterat, debatterat och faktiskt påvisat felaktigheter och brister i de underlag som de styrande har tagit fram. Jag vet också hur de styrande har slingrat än hit och än dit för att nå sitt mål; att lägga ned landsbygdsskolor. Som skäl för nedläggning har JanAnders Palmqvist (S) och Nils Ingmar Thorell (FP) först hänvisat till besparingskrav. Fyra till fem miljoner kronor måste sparas därför måste vi avveckla några skolor. Sedan blev det besparingsmöjlighet. Vi kan frigöra en miljon kronor 2009, fyra miljoner kronor 2010 och uppemot åtta miljoner kronor 2011 om vi lägger ned några skolor. Sista budet från Palmqvist och Thorell var att skolan måste omorganiseras eftersom lärartätheten är så mycket högre på landsbygdsskolorna. Centrumskolorna har knappt några lärare för alla elever. Dessutom behöver de kvarvarande 7-9-skolorna kunna servera frukost.

Alla dessa svängningar har skett allt eftersom Palmqvist och Thorell har stött på patrull i form av opinion, motargument och brister i sin egna underlag. Opinion mot besparingar, frigörande av resurser och slutligen ”Den största reformen som skolorna i Ronneby kommun kommer att genomgå” har skett genom insändare, möten och demonstration. Där har under hösten funnits i princip en insändare eller artikel i BLT och/eller Sydöstran varje dag mot lagda förslag. Vi var minst 1 200 vuxna och barn som stod på torget den 4 oktober. På en förmiddag samlade vi ihop 900 namnunderskrifter mot omorganisationen.Vad gör Palmqvist och Thorell? De driver igenom omorganisationen med hjälp av majoriteten i fullmäktige. En majoritet som vid omröstning kring 1-6-skolorna bestod i 24-23 och en nedlagd röst till de styrandes fördel. En majoritet som vid omröstning kring 7-9-skolorna bestod i 24-24 och en nedlagd röst. I och med att Thorell sitter ordförande i fullmäktige föll resultatet till de styrandes fördel. En sådan här viktig fråga får avgöras med ingen marginal alls. Opinionen vädrade kommande resultat redan vid första återremitteringarna och började därför fundera om folkomröstning vore en framkomlig väg. Detta eftersom makthavarna väljer att bortse från protester och ett tryck från medborgarna att ”för sjutton gubbar ­ vänta med förändringar till nästa val. Låt skolfrågan bli den valfråga den inte var vid valet 2006 eftersom alla politiska partier meddelade att skolorna skulle vara orörda under mandatperioden 2006 – 2010”. Vi kom fram till att folkomröstning är ett demokratiskt verktyg när makthavare inte lyssnar. Sagt och gjort; insamling av namnunderskrifter startade ånyo. På cirka fyra veckor får vi ihop omkring 3 300 underskrifter. Det handlar om knappt 15 procent av Ronneby kommuns röstberättigade medborgare. I en nära framtid kommer ett sådant antal namnunderskrifter att tvinga kommunfullmäktige att anordna kommunal folkomröstning men där är vi inte i dag.

Palmqvist och Thorell svarar med att en sådan viktig fråga som skolorganisationen kan man inte folkomrösta om eftersom saken blir tagen ur ”helheten” och driver sålunda sin linje att folkomröstning är de onda makternas ting och skall förhindras. Vänstern avvaktar till kommunstyrelsens sammanträde eftersom V har svårt att avgöra om skolfrågan är en fråga om demokrati eller ej. Vid kommunstyrelsens sammanträde har Vänstern bestämt sig. ”Detta är ingen demokratifråga” och röstar mot enfolkomröstning.

Här vill jag nu ta Peter Bowin (v) till hjälp.
Jag har i tidigare insändare använt mig av hans text angående ”Rabaldret i Region Blekinge” som inträffade kring den 3 december 2008. Rabaldret var av sådan art att Peter B skrev en debattartikel som i sin slutkläm konstaterar följande: ”Ingen varaktig samhällsförändring, tror vi, kan genomföras med våld. Trycket måste komma underifrån och förändras genom demokratiskt fattade beslut – inte genom maktmissbruk och indoktrinering.” Det som pågått i Ronneby kommun sedan hösten 2008 är i mina ögon inget annat än maktmissbruk och indoktrinering. Varför stannar annars ett antal ordinarie ledamöter hemma? Kommentarerna sade att de ville kunna fortsätta arbeta politiskt i socialdemokratiska partiet i framtiden. Trycket underifrån har funnits sedan april 2008 med en tydlighet att skolorganisationen måste lämnas orörd under mandatperioden. Det är lätt att skriva som Peter Bowin gör när man kan se sig höjd över alla ”dem där nere” som arbetar för att trycket underifrån skall kunna uppfattas. Väljer man då att bortse från ”dem där nere” så är det sannolikt att man också blundar för eller till och med deltar i ”maktmissbruk och indoktrinering”. Jag önskar att (V) kunde tänka om och se att folkomröstningen faktiskt är en demokratifråga för folket. Det handlar om att få använda sig av ett demokratiskt verktyg som faktiskt finns tillgängligt om makthavare inte lyssnar. Trycket för en folkomröstning finns. Frågan är om (V) i Ronneby ser det.
Hans Sjöberg
Järnavik

Insändaren finns även publicerad på www.blt.se

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Vad gör Ni nuförtiden? …

… Varför hör ni aldrig av Er? Det var alldeles för länge sen Ni sågs…

Så här i melodifestivaltider kanske det är lättare att nå fram till de styrande i toner istället för i ord.

Läs och sjung med i Kasper Wahnströms nya text till melodin En del av mitt hjärta.

rock21

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized