Manifest

NEDMONTERINGEN AV SVERIGES LANDSBYGD MÅSTE STOPPAS!

Vill du, ditt företag eller din organisation skriva under på detta? Mejla ditt namn och/eller föreningsnamn, företagsnamn samt ort till oss: landsbygdsupproret@gmail.com
Klicka här för att se alla namnunderskrifter

Regeringen har antagit ett landsbygdsprogram för att Sverige ska ha en vital landsbygd, ”Det övergripande målet för Sveriges landsbygdspolitik är att stödja en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landsbygden.” Men när kommunerna ska verkställa den fastslagna politiken blir det en annan visa.
I Ronneby väljer man neddragningar på landsbygden då medel fattas i kassan. Nu är man på väg att lägga ner och kraftigt reducera flera skolor i ytterområdena och klasserna 7-9 försvinner från kommunens enda F-9 skola. Med det så bortser man från skolverkets fastslagna linje om att den nya svenska skolan ska sträva mot att se grundskolan som en enhet och klamrar sig med alla medel fast vid föråldrade modeller som låg, mellan och högstadium.
Den negativa synen på kommunens ytterområden genomsyrar de beslut som fattas i stadshuset och begränsar våra möjligheter att utveckla våra samhällen och företag.

IT- samhället ger människor möjligheter

I vår kommun lever ca 40 procent av befolkningen på landsbygden. En försvarlig del av våra företag är lokaliserade utanför centralorten. Är det då inte rimlig att vi också ges förutsättningar för att fortsätta leva och verka där? Landsbygden har enorm potential och är bebodd av driftiga innovativa människor som satsar på egna idéer.  Det byggs upp företag och verksamheter som är till gagn för alla i kommunen, inte minst igenom de skatteintäkter och arbetstillfällen detta ger.
Landsbygdsturismen är till exempel en av Sveriges snabbast växande näringar och värd sina modiga miljoner i exportintäkter per år, och den går inte att centralisera. Den finns här!
Den nya, miljömedvetna vinden för handeln mot allt mer närproducerat och ekologiskt i hyllorna och ger den lokala produktionen större dignitet. Allt fler människor, barnfamiljer och även medborgare från andra Europeiska länder, som Danmark, Tyskland och Holland väljer att bosätta sig på landsbygden.  De får här möjlighet att leva i en lugnare miljö nära naturen och den nya tekniken har gjort det lättare för människor att driva sitt företag från den plats de själva väljer. Det är bra, för att våra företag ska kunna växa och bli starka och uthålliga verksamheter krävs god återväxt och möjlighet att finna den arbetskraft som behövs.

Landsbygd och stad, i sig ingen motsättning
I detta finns ingen motsättning, stad och landsbygd kompletterar varandra. Motsättningen finns i den omvända Robin Hood politik som nu förs, ”ta från de fattiga och ge till de rika”. Att våra samhällen, de små tätorterna, är de första som drabbas vid besparingar och neddragningar till förmån för satsningar i staden, det leder till konflikter.
Att säga att landsbygden är dyr i drift och att verksamhet kostar mer på landet än i staden är inte en helt rättvis bedömning då man även måste se till att vi inte har den service som man i staden tar för given.  Det är de flesta som bosätter sig utanför en centralort helt på det klara med, men en grundläggande trygghet är en förutsättning för att bo och leva.

Upp till bevis

Vår kommun lanserade ett landsbygdspolitiskt program och ur det sprang ett projekt kallat ”Hjärtats Fröjd”. Projektet är ett bra initiativ för att utveckla landsbygden men när kommunen samtidigt väljer att lägga ner och kraftigt försämra våra skolor begår man ett kardinalfel.  Kommunens ledande* politiker antar att en bygd kan leva utan grundläggande offentliga funktioner, att människor som bor där ändå ska orka arbeta för att utveckla den trots neddragningar samt att kvalitet har innebörden, ”centralisera”. Om vi ska tro på kommunens påstådda vilja till utveckling på landsbygden så är det nu upp till bevis!

Människor byggde detta land
Låt oss inte glömma att det är vanliga människor som byggt detta land, oavsett rådande politisk ideologi. Skatteintäkter är pengar som våra företagare genererat och som de och de anställda arbetat hårt för. Då måste även de som verkar på landsbygden få del av kakan. Även våra företagare måste kunna arbeta i lugn och ro i trygg förvissning om att barnen har det bra i skola och på dagis, att brandkår och polis fungerar samt att goda kommunikationer finns.

Landsbygden – en guldgruva

Det är dags att vakna upp och inse att Sveriges landsbygd är en resurs, en guldgruva som måste förvaltas för att ge avkastning. Det kommer den inte göra om våra politiker* fortsätter att behandla landsbygden som en blindtarm.  Till skillnad från 50-talet då många byar byggdes upp runt en enda stor industri bygger vi här på många bäckar små och faktiskt en och annan älv. Det är ett bättre utgångsläge än man hade då. Ge oss möjlighet att bygga vidare, att skapa framgång, bättre ekonomi och bra samhällen där vi och våra familjer kan skapa en framtid. Stoppa landsbygdsavvecklingen!
Vi vill ha:

  • Fullgod samhällsservice som skolor, primärvård, äldrevård och omsorg
  • Satsning på logistik, infrastruktur och kommunikation
  • Satsning på nya bostäder
  • Att kommunen i positiv anda välkomnar dem som är villiga att driva företag utanför centralorten

    * läs ”majoriteten”

Vill du, ditt företag eller din organisation skriva under på detta? Mejla ditt namn och/eller föreningsnamn, företagsnamn samt ort till oss: landsbygdsupproret@gmail.com

Klicka här för att se alla namnunderskrifter

 

Annonser