Category Archives: riksdag

Nytt parti med landsbygdsfokus, siktar på riksdagen!

Landsbygdsdemokraterna är ett nytt parti som bildades i Örebro den 16 januari 2010. Bakomliggande drivkraft för partiets bildande är hur de etablerade partierna hanterar frågor med betydelse för befolkningen på landsbygden.
Måhända är Sverige moget för ett parti helt inriktat på landsbygden.
På partiets hemsida, landsbygdsdemokraterna.se, kan man läsa följande:

”Landsbygdsdemokraterna är ett parti för alla människor som bor och lever sina liv på landsbygden, i jordbruks- och skogsbygd, äldre stationssamhällen, bruksorter, kyrkbyar och andra orter med nära landsbygdsanknytning. Mer än en fjärdedel av rikets medborgare bor på landsbygden.

Grunden för partiets politik är alla människors lika värde och rättigheter. Oavsett var de bor och verkar ska alla människor ha samma möjligheter att påverka sin livssituation. Alla människor ska, oberoende av var de valt att bo och verka, tillförsäkras rätten till ett tryggt och bra liv, byggt på social hälsa och framtidstro. Partiet ska arbeta för en politik som är lojal och solidarisk med landsbygdens människor och främjar en långsiktig målsättning om en levande landsbygd.”

Om partiet har en chans att ta sig in i riksdagen återstår att se, med mindre än 8 månader till valet kommer det att krävas ett intensivt arbete för att marknadsföra Landsbygdsdemokraterna, men vi är övertygade om en sak. Landsbygden kommer att bli en valfråga i 2010 års riksdagsval.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd, politiker, riksdag

Gör din röst hörd med SKUGGRIX

Politikerförakt, stress och känslan av vanmakt åberopas ofta i diskussioner kring det låga intresset för politik som sägs råda i landet. Men kanske har det mest med svårigheten att se vad som egentligen händer, att inte veta vad som just nu diskuteras och att det är så svårt att få en överblick, som gör att man hellre vänder politiken ryggen?

Tillsammans med studenter på Kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet har företaget InUse tagit fram ett verktyg på Internet – SKUGGRIX – där man kan rösta i riksdagsfrågor. Verktyget är vad det låter, dvs en skugga, en spegling, av vad som pågår i riksdagen just nu. Vilka frågor som är uppe till omröstning.
SKUGGRIX kan man både rösta och diskutera. Efter ett beslut är taget kan man jämföra riksdagens beslut med vad väljarna på Skuggrix har kommit fram till.

Ju fler som är med desto intressantare blir resultaten. Gå in och rösta och sprid länken till alla du känner.

Lämna en kommentar

Filed under riksdag