Monthly Archives: april 2009

Hoby – en levande bygd!

På lördag den 2 maj kl. 11 – 14 anordnar ICA Nära i Bräkne-Hoby idrottsdag.

”Vi på ICA Nära Bräkne-Hoby tycker att det är viktigt med ett fungerande föreningsliv för att bygden ska hållas levande”, skriver ICA i sin inbjudan.

Utanför butiken nästa lördag kommer man att kunna ta del av tävlingar aktiviteter, mångkamp, prova på samt få information om föreningarna. Kom och möt bl. a  Hoby GIF Fotboll, Hoby GIF Bordtennis, Hoby GIF Gymnastikförening, Hoby Badminton, Sporren och Salsjögänget.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd

Hur ska kommunerna klara de skärpta kraven?

När nu regeringen väljer att skärpa kraven för gymnasiebehörighet och också rensar upp bland de lokala programmen på gymnasiet blir konkurensen hård om utbildningsplatserna. Hur ska kommunerna kunna leva upp till de nya reglerna som börjar gälla redan 2011? Många kommuner, liksom Ronneby, väljer att spara in på resurserna i grundskolan till förmån för andra projekt i samhället, inte minst nu när ”den stora krisen” är här. Hur har man då bäddat för framtiden när de nya reglerna börjar gälla? Var ska man göra av de elever som inte uppfyller kraven?
Räddning blir kanske att man planerar att göra försöket med lärlingsutbildning permanent samt att man satsar på yrkesprogram med egen examen men även det blir ju kommunernas sak att administrera och möjligen kan vi då vänta oss fler sparpaket?

Lämna en kommentar

Filed under skola & lärande

Kosläpp lockade många ut på landet

bilar

Varje förare som passerade med sin bil på E22:an i lördags förmiddags måste ha lyft på ögonbrynen och undrat. Hundratals bilar stod parkerade på ängen intill Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby. Men de som var där de visste: ”Kosläppet”.

Man kan inte låta bli att undra; vad det är som gör att utsläpp av kor lockar fler besökare än ett idrottsevenemang? Kanske är det enkelheten? Man behöver ju inte veta så mycket om några spelregler. När man ser de ystra korna komma utspringande grips man av samma glädje över våren som korna själva och då vet man att man lever.

Eller är det ett allt större intresse för det jordnära livet på landsbygden som lockar. Kosläpp har bönder haft i årtusenden och nu vill alla, även dom som inte möter djur i det dagliga livet, också få del av känslan.

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd

Valmöjlighet – endast för rika?

Landbygdsupproret har via en pålitlig källa fått kännedom om att Thore Aronsson vid ett arbetsplatsmöte för lärarlaget på Snäckebacksskolan uttalat sig om Karl-Oskarskolans elevers möjlighet till skolskjuts.  Aronsson meddelade  att skolchefen Tommy Ahlqvist inte ämnar låta de högstadieelever som väljer att gå på Karl-Oskarskolan få någon skolskjuts. Enligt Ahlqvist står det i skollagen att kommunen inte är skyldig att betala skolskjuts till barn som väljer annan skola än den hänvisade kommunala.

Nils-Ingmar Thorell uttalade i  BLT den 16 mars 2009 att han vill ge friskolebarnen skolskjuts: ”Alla barn ska behandlas lika och det innebär ingen merkostnad för oss.” Tjänstemännen är tydligen inte beredda att hålla med.

Om situationen uppstår att bara de barn som väljer Snäckebacken får skolskjuts innebär det en grov särskiljning mellan elever bosatta på landsbygden och elever i staden, där stadsbarnen har alla valmöjligheter och landsbygdsbarnen inga. Endast familjer med mycket god ekonomi kommer att kunna ge sina barn ett val om familjen är bosatt utanför Ronneby stad.

Kommunen är fortfarande ansvarig för varje barns utbildning, det enda som är annorlunda är att på två av kommunens skolor (G-klaven och Karl-Oskarskolan) är skolledningen en annan än anställda i kommunen. Dessutom blir kostnaden inte högre för en elev som åker till Karl-Oskarskolan än den varit om eleven valt att gå på Snäckeback.

Att  medvetet skapa segregering verkar inte bara kortsiktigt utan också rent oansvarigt. Ahlqvists rigida hållning kommer att skapa klyftor i vår kommun. Det finns elever som av olika skäl vill och har behov av att välja en mindre  skola.

Ska bara familjer med höga inkomster kunna välja?

4 kommentarer

Filed under friskola, Kommunen, skola & lärande

Är vi delaktiga i EU?

Så få som 34 procent av EU-medborgarna tänker rösta i EU-valet. Knappt hälften av de tillfrågade svenskarna tänker sig att rösta. Räcker det för att upprätthålla någon form av demokrati eller är detta endast ett forum där respektive lands maktelit kan frottera sig och stångas för att kapa åt sig flest fördelar? Är den svenska befolkningen delaktig i EU? Vad är vårt mål med unionen och vad vet vi om vad våra politiker egentligen uträttar i Bryssel? Vad är egentligen anledningen till att valdeltagandet är så lågt?

Den omedelbara känslan är att besluten tas för långt bort från de människor som ändå blir direkt påverkade i sin vardag. Ur landsbygdsperspektiv blir detta högst påtagligt. Det är svårt att hålla sig uppdaterad om det som händer i parlamentet och våra medier verkar minst lika ointresserade som befolkningen.
Men nu är ju Sverige en del av unionen och även om de fantastiska slagord som en gång fick oss över 50 procentsstrecket i en folkomröstning visat sig vara rätt urvattnade måste vi ändå sova i den säng vi själva bäddat. Kanske är det dags att ta reda på vad som händer i Bryssel och vad våra politiker som kandiderar i EU-valet har tänkt sig att göra när de kommit dit. Har svensk landsbygd en plats i EU?

Lämna en kommentar

Filed under politiker

Vem värnar landsbygden?

I morgon måndagen den 20 april blir en händelserik dag i Ronneby kommun politiskt sett.

Först ut är alliansen som besöker Kulturcentrum under lunchtid för att träffa och samtala med invånare i kommunen. Enligt utsago reser de runt i landet för att skapa en grund för en valplattform inför valet 2010, genom att fråga väljare om vilka frågor som är angelägna. Vi hoppas att många engagerade människor åker dit och frågar HUR dom tänkt sig att stödja och iscensätta utveckling av landsbygden och glesbygden i vårt land!

Senare på kvällen samlas Ronneby socialdemokratiska arbetarkommun i Bräkne-Hoby folkets hus för att diskutera motioner till partikongressen. Som betraktare kan man fråga sig varför man har valt att mötas i Bräkne-Hoby? Hoby är en landsbygdsort och socialdemokrater i Hoby och Ronneby har mycket tydligt under 2008 manifesterat sin misstro till landsbygden och dess invånare som en resurs för kommunen. Först satte representanterna för Hoby och Hallabro/Backaryd (Krister Hallberg, Monika Lindqvist och Birgitta Andersson) upp ett spel för gallerierna där de avstod från att rösta om nedläggningen av landsbygdsskolorna genom att i samråd med sitt parti inte närvara vid kommunfullmäktigemötena. De bekände dock sin rätta färg genom att två dagar senare (efter det sista mötet i frågan) faktiskt närvara vid klubbningen av budgeten 2009 där nedläggningen av landsbygdsskolorna explicit definierades. Läs om historien på följande länkar:

I morgon är en annan dag Vad håller dom på med?! Med mössan i hand Elever känner sig kränkta

Vad är det man brukar säga?: ”Man står sig själv närmast”? Invånares, och framför allt inte barns, väl och ve får inte stå i vägen för den egna politiska karriären. Något som Monika Lindkvist uttryckte i en intervju i Radio Blekinge. Hobypolitiker bör skämmas (BLT) Hobypolitiker väljer lojalitet mot partiet (Radio Blekinge)

Krister Hallberg refererar till en annan taktik. Han menar att han inte fick gehör för sin åsikt i partigruppen, men att man inte röstar efter eget huvud i Ronneby partigrupp. Detta måste vara en inskränkande regel man upprättat lokalt, eftersom en av Landsbygdsupprorets läsare  ringde  till socialdemokraternas högkvarter i Stockholm och frågade om det stod någonstans i regelverk och stadgar att socialdemokrater inte får rösta efter egen åsikt. Givetvis fanns det inte någon sådan regel.  Jag är orolig för nästa valrörelse (Sydöstran)

I sin annons i BLT, där socialdemokraterna kallar till sitt möte har man också lagt in följande fras: ”Glöm inte att rösta 7:e juni”. Detta är verkligen något att beakta när man gör sitt val i juni. Landsbygdspolitiken är undermålig på nationell nivå och förnedrande på kommunal. Vill vi föra vidare detta synsätt på resurser och tillgångar till EU-nivå?

Lämna en kommentar

Filed under Levande Landsbygd, politiker

Samma visa om igen..

Den 14 april skriver Tommy Hammarström i Expressen något vi kan relatera till. Rubriken är ”Satsa mer på byskolorna”. Varför skriver han så? Det kan bero på att elever många gånger har bra resultat och en lugnare arbetsmiljö i en mindre skola. Men det är ju kris, måste vi inte spara då? Jo visst, det är klart att vi måste spara, men besparingar bör göras på ställen där det verkligen blir en besparing och inte en förflyttning av kostnader till ett annat konto på bekostnad av människors, i detta fallet barns, hälsa.

Om Eda Kommun i Värmland skriver han: Den här kommunen är starkt färgad av socialdemokratiskt betongtänkande och större enheter är, a priori, en god sak, medan små byskolor är bakåtsträveri och såsom bjälkar i ögat på de styrande.

Som sagt detta är något vi kan relatera till…

Läs hela artikeln av Tommy Hammarström här: Expressen


Lämna en kommentar

Filed under politiker, skola & lärande