Category Archives: friskola

Nya tider, nya lösningar!

Så är då Karl-Oskarskolan igång. Igår var det skolstart för 150 elever och de första skoldagarna tillbringas som lägerskola på Aspans kursgård. Det uppstod trafikstockning på den lilla Aspanvägen när alla föräldrar skulle lämna av sina förväntansfulla ungdomar till sina första skoldag. Dagarna är fulla av roliga aktiviteter och det var en sömndrucken 14-åring som Landsbygdsupproret pratade på torsdagsmorgonen: ”Nu ska vi ha 7-kamp!” sa hon och hade inte tid att prata.

Karl-Oskar-elever har roligt på lägerskola

Karl-Oskar-elever har roligt på lägerskola

"Vi sover på vinden"

"Vi sover på vinden"

Eleverna på skolan kommer inte enbart från Hobyskolan, som varit den skola som drabbats av oförklarlig nedläggning av högstadiet. Det finns elever från hela kommunen och till och med någon elev från en annan kommun. Det är många som vill ha en annorlunda skola med fokus på bra pedagogik och där varje elev är synlig.

Grattis och lycka till, Karl-Oskarskolan!

Läs om Karl-Oskarskolans start www.blt.se och  www.sydostran.se

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under friskola, skola & lärande

De sista högstadieeleverna lämnade Hoby…?

I torsdag hölls den sista skolavslutningen med Hobyskolans högstadielever. Eleverna såg fram emot ett sommarlov, men det fanns ändå en stämning av vemod i luften när kommunens enda F-9-skola gick i graven.

Sista marschen med högstadieelever

Sista marschen med högstadieelever

Inmarsch in kyrkan

Inmarsch in kyrkan

Elevrådsordförande och rektor lyfte båda fram i sina tal att man kämpat för att behålla skolan, men inte lyckats. Rektor Thomas Masseck tittade framåt och talade om att förberedelserna inför hösten rullat på under våren, medan elevrådets ordförande Hannes Fridolfsson tittade bakåt och mindes tre roliga år på skolan. Han vågade dessutom påstå att de nog haft roligare än vad alla 40-plusare nog kunde förstå.

Niorna sjöng Fiskar av silver

Niorna sjöng Fiskar av silver

Fanbärare

Fanbärare

Niorna framförde stämningsfull musik, som kanske både handlade vemodet och rebellen i ungdomarna som väckts under året som gått. Avslutningen var lika mycket en angelägenhet för sjuor och åttor som nu kommer att splittras på tre skolor; Snäckebacksskolan, Kallingeskolan och Karl-Oskarskolan.

"Till rytmen av en regnig natt..."

"Till rytmen av en regnig natt..."

"...rev vi alla murar runt falska myter"

"...rev vi alla murar runt falska myter"

Skolans personal fick rosor

Skolans personal fick rosor

Tårar och kramar

Tårar och kramar

Lämna en kommentar

Filed under F-9-skolor, friskola, Levande Landsbygd, skola & lärande

Samverkan är ledordet i tiden

Så skriver en av skattebetalarna i Ronneby kommun, som oroas över hur kommunens politiker och tjänstemän stoppar huvudet i sanden. Tommy Ahlquist, verksamhetschefen, hänvisar till att det inte finns några uppgifter om hur många elever som kommer att gå på friskolan i Ronneby. Detta skulle dock inte vara någon hemlighet om kommunen samspråkade med friskolan.

Ledordet i tiden är Samverkan; något som de flesta känner till oberoende av var de arbetar.

Skribenten befarar dock att det ligger en hund begraven genom kommuntjänstemännens beteende. Han menar att friskolan kan komma att bli en perfekt syndabock när man vill göra ännu fler neddragningar inom skola och omsorg.

Från landsbygdsupproret kan vi väl hålla med om och konstatera att det inte är första gången som kommunen har haft svårt att göra vettiga professionella strategier där man måste involvera samtal med människor och enkel matematik!

Läs hela insändaren på www.blt.se

Lämna en kommentar

Filed under friskola, Kommunen, politiker

Valmöjlighet – endast för rika?

Landbygdsupproret har via en pålitlig källa fått kännedom om att Thore Aronsson vid ett arbetsplatsmöte för lärarlaget på Snäckebacksskolan uttalat sig om Karl-Oskarskolans elevers möjlighet till skolskjuts.  Aronsson meddelade  att skolchefen Tommy Ahlqvist inte ämnar låta de högstadieelever som väljer att gå på Karl-Oskarskolan få någon skolskjuts. Enligt Ahlqvist står det i skollagen att kommunen inte är skyldig att betala skolskjuts till barn som väljer annan skola än den hänvisade kommunala.

Nils-Ingmar Thorell uttalade i  BLT den 16 mars 2009 att han vill ge friskolebarnen skolskjuts: ”Alla barn ska behandlas lika och det innebär ingen merkostnad för oss.” Tjänstemännen är tydligen inte beredda att hålla med.

Om situationen uppstår att bara de barn som väljer Snäckebacken får skolskjuts innebär det en grov särskiljning mellan elever bosatta på landsbygden och elever i staden, där stadsbarnen har alla valmöjligheter och landsbygdsbarnen inga. Endast familjer med mycket god ekonomi kommer att kunna ge sina barn ett val om familjen är bosatt utanför Ronneby stad.

Kommunen är fortfarande ansvarig för varje barns utbildning, det enda som är annorlunda är att på två av kommunens skolor (G-klaven och Karl-Oskarskolan) är skolledningen en annan än anställda i kommunen. Dessutom blir kostnaden inte högre för en elev som åker till Karl-Oskarskolan än den varit om eleven valt att gå på Snäckeback.

Att  medvetet skapa segregering verkar inte bara kortsiktigt utan också rent oansvarigt. Ahlqvists rigida hållning kommer att skapa klyftor i vår kommun. Det finns elever som av olika skäl vill och har behov av att välja en mindre  skola.

Ska bara familjer med höga inkomster kunna välja?

4 kommentarer

Filed under friskola, Kommunen, skola & lärande

Ansökan inlämnad för friskola i Hoby

I samband med informationskvällen i Bräkne-Hoby församlingshem den 4 mars bildades en föräldra- och intresseförening för en friskola i Hoby. Idag, 31 mars, lämnade denna förening in en ansökan till Skolinspektionen om att starta ett fristående högstadium i Hoby. Vid ett ev. godkännande kommer en skola att kunna starta hösten 2010.

Eftersom 1 april är sista ansökningsdag för friskoleansökan under 2009 har föreningen valt att lämna in ansökan, i väntan på att Karl-Oskarskolan ska få ett slutgiltigt svar från Skolinspektionen huruvida tillståndet för friskolan i Ronneby även innefattar Hoby.

Läs mer på hobyfriskola.wordpress.com

Lämna en kommentar

Filed under friskola, skola & lärande

Ungdomar intresserade av friskola

”Det låter spännande med en friskola” säger Sissela Sjöberg och Malin Karlsson till Commersen (5-09, 11 mars 2009). 13-åringarna deltog i mötet inför öppnandet av friskolan i Hoby och såg båda fram emot att få behålla högstadiet i Hoby.

ms

Lämna en kommentar

Filed under friskola, skola & lärande

Thorell: Soft Center okej – Bräkne-Hoby NEJ

BLT:s artikel den 7 mars angående Nils-Ingmar Thorells skrivelse till skolverket, väcker en hel del frågor. Ur landsbygdssynpunkt verkar det märkligt att Thorell i kommunstyrelsen röstade mot en överklagan till skolverket gällande Karl-Oskars etablering, när denna endast gällde skola på Soft Center. Så fort man fick klart för sig att Karl-Oskar också hade intresse av att driva skola i Bräkne-Hoby kastade sig Nils-Ingmar över tangentbordet och författade en skrivelse till skolverket: ”Får de verkligen göra så här?”
Frågan vi ställer oss är om det är Nils-Ingmars omtanke om landsbygdsbarnen som gör att han vill bevara dem från friskola till förmån för den utmärkta skolan i stan eller om det bara är rent och skärt landsbygdsförakt han ger uttryck för?
Bräkne-Hoby har funnit en aktör som är villig att utbilda bygdens barn i en skola på rimligt avstånd från deras hem, med modern pedagogik och utrustning. Något kommunen  inte längre vill.

Vad är det med Landsbygden som upprör så mycket att vissa politiker vill släcka den för gott?

Föräldrabloggen kan man läsa Nils-Ingmars skrivelse.

Lämna en kommentar

Filed under friskola, politiker