Category Archives: Folkomröstning

Medveten strategi?

En eloge till kommunen! För första gången har man visat att man kan fundera ut en strategi…!

Om någon undrar varför det inte var så många som mötte upp till kommunfullmäktiges omröstning om folkomröstningen berodde detta på att kommunens skoltjänstemän planerat visning av Snäckebacksskolans lokaler för föräldrarna exakt samma tid. Som god förälder vill man ju se vad man kan komma att skicka sina barn till, så de allra flesta valde att besöka skolan.

Tidigare under dagen hade barnen besökt både Snäck och Kallinge. Och som närvarande kan man lugnt påstå att mer krut lades på att informera föräldrarna än på elevernas besök. Det var ett långt och späckat program som tog andan ur de flesta. Föräldrar som tyckte att de sett tillräckligt droppade av och flera valde då att bege sig ner till stadshuset istället.

En intressant uppgift hördes viskas under rundturen; Peter Bowin var själv elev på Snäck under 70–talet, men enligt det äldre lärargardet var han ytterst sällan närvarande i undervisningen…

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Folkomröstning, Kommunfullmäktige

Demokrati – för folket eller för politiker?!

Nej till folkomröstning! Frågan avgjordes ikväll efter en lång debatt och votering.  24–23 med en nedlagd röst av kd.

Argumenten mot en folkomröstning var många, men de mest framträdande var den förskjutning av demokratibegreppet som debattörerna mot folkomröstingen gav prov på. Kerstin Johansson hävdade med bestämdhet att demokrati endast finns vart fjärde år och Peter Bowin menade att de som röstat på honom måste tolerera att han kan ta fel beslut, eftersom han ändå blivit vald. Han kan alltså inte se sig själv ha något slags ansvar inför sina väljare, att lyssna till det som händer i samhället och de behov som uppstår bland folket.

Bowin kunde denna kväll (återigen) inte låta bli att citera ett stycke ur Liftarens guide till Galaxen och menade att frågan varit felaktigt ställd: ”Vill du som politiker sluta fatta beslut fram till valet 2010? NEJ!” skrek han. Vad han verkligen menade med detta kan vi endast tolka. Menar han att om man låter en folkomröstning gå igenom nu, så kommer alla frågor att leda till folkomröstning? Detta är i och för sig helt logiskt om politikerna ytterst sällan agerar efter sina väljares behov.

Frågan om folkomröstning har hela tiden behandlats av politikerna som grus i maskineriet, något som inte alls borde finnas där. Det är kanske dags att upplysa våra kommunpolitiker om att rätten att begära folkomröstning är ett demokratiskt verktyg. Ett instrument som är reglerat i kommunallagen (5 kap. 23 §).

Om man som både Johansson och Bowin uttrycker en oro om att politikerns röst kan skadas av en folkomröstning måste man fråga sig varför folkomröstningen som ett demokratiskt instrument över huvud taget finns inskrivet i våra grundlag! Tvärtom, talar politiker på högre nivåer om att stärka folkomröstningen med att göra den tvingande om antalet underskrifter överstiger 10%.

Att Ulla Svensson lade ner sin röst är väl ingen kioskvältare precis. Hon har ju hela tiden hållit sin linje! Däremot är det ingen som begriper vad denna linje egentligen är…

Den långa debatten är ett bevis på att det fanns en stor osäkerhet inför framtiden. Ronny Pettersson (v), återkom flera gånger till friskolan som beviljats etablering: ”Vi vet inte hur situationen ser ut till hösten, vi kanske har en friskola då, vilket Gud förbjude!”

Lämna en kommentar

Filed under Folkomröstning, Kommunen, Kommunfullmäktige

På torsdag avgörs årets stora demokratifråga – är folkets åsikt viktig?

Kom till Kommunfullmäktige torsdag kväll (26/2) och visa med din närvaro att demokrati och medbestämmande för kommunens invånare är viktigt för kommunens framtid. Klockan 18,30 startar fullmäktigesammanträdet i Stadshuset i Ronneby. Under mötet kommer kommunfullmäktige att rösta om huruvida invånarna har rätt att ta ställning till skolnedläggningarna genom en folkomröstning.

Vill du ställa en fråga så måste den vara inlämnad minst 10 minuter i förväg. Frågor får endast beröra det som tas upp på dagordningen. Dagordningen hittar du här: Dagordning
Om du inte kan gå på mötet, glöm inte att du kan lyssna via weben: www.ronneby.se

Lämna en kommentar

Filed under Folkomröstning, Kommunen, Kommunfullmäktige

Vem vill lyssna till folkets röst?

Det verkade solklart, inte kan man ignorera 14% av den röstberättigade befolkningen? I Ronneby är det inget vinnande argument. Radio Blekinge redovisar idag hur partierna röstade i Kommunstyrelsen.
Vårt hopp står nu till dem som värnar om demokratin och det blir garanterat en spännande upplösning på frågan på kommunfullmäktigemötet, torsdagen den 26 februari. Missa inte det!

Nej till folkomröstning

Radio Blekinge 11 februari

Det fortsätter att se tveksamt ut om det ska bli en folkomröstning i Ronneby kommun om skolnedläggningarna.

Läs hela notisen här: Blekinge Radio

1 kommentar

Filed under Folkomröstning, Kommunfullmäktige, politiker

God nattsömn och folkets jubel genom politiskt mod i Ronneby

Publicerad 10 februari i BLT; Debatt

Kan man folkomrösta om skolorganisationen i Ronneby?

Vad man kan och bör folkomrösta om är en svår fråga. Saker och ting måste ses i en helhet och starkt budgetpåverkande omröstningar är vanskligt.
Nu är inte folkomröstningen om skolfrågan en fråga om man ska lägga ned ett visst antal skolor. Frågan gäller i stället om att skjuta upp ställningstagandet till efter valet. Då kan varje parti i valet ange hur de vill organisera skolan på bästa sätt för både elever, lärare och den kommunala ekonomins skull.

Med tanke på de uppgifter som under senare tid framkommit om hur den nya skolorganisationen ska kunna sjösättas och de problem som finns kring detta vore det nog klokt att fundera över om befintligt förslag/beslut vinner något på att forceras fram.
Problem som finns är:

-Fyra till fem miljoner kronor i underskott redan 2008 och där Tommy Ahlqvist sett till att rektor redan gjort kraftfulla åtgärder genom att förändra lärartätheten. I Hoby innebär det redan i dagsläget att man är nere i det av politikerna stipulerade värdet genom att ta bort tre tjänster avsedda för stödundervisning.
Om uppgifterna stämmer är lärartätheten per 100 elever i Hoby nu 8.9 och Hobyskolan har fått tagit 30 procent av den ålagda besparingen för hela kommunen. Dessutom finns stora tveksamheter om både lärartätheten i Hobyskolans 1–6 och om kompetensbredden är tillräcklig för de lärare som blir kvar där.
Skola handlar inte bara om optimal bemanning utan om kvalitet, pedagogik och utveckling.

-Oklarheter finns om vilka tjänster som kan dras in när den nya organisationen sjösätts för att fortfarande bibehålla rimliga krav på behöriga lärare och inte frångå LAS-regler.
Besvärliga och långdragna förhandlingar står inför dörren och risken är uppenbar att besvikna föräldrar på andra skolor börjar agera när deras barns lärare får sluta för att ersättas av exempelvis en Hobylärare.

-Friskolan i Soft Center som får sitt tillstånd precis i ett läge när det finns stort missnöje bland föräldrar och elever.

-?Ingen vet i dag hur skolfrukosten ska organiseras och hinnas med under skoldagen enligt den särskilda omställningsgeneralen Tore Aronsson.

-Oklarheter om tågtransporterna till och från Hoby finns avseende säkerheten på perrongerna och ombord. Vi talar om cirka 100 ungdomar i 13–15-års- ålder som ska samsas om utrymme och de 50-talet tomma stolar som enligt statistik finns vid aktuella avgångar.
Enligt omställningsgeneralen kan det bli aktuellt med buss eftersom säkerheten ombord på skolbussarna har utvecklats positivt under de senare åren. Blir det inte tåg faller stora delar av besparingseffekten.

Om den politiska viljan trots allt är att genomföra förslaget riskerar man nu att få ännu mera vrede, med många som börjar på friskola samt att man i dagsläget inte kan avgöra om förslaget får de ekonomiska effekter som eftersträvas och om löften i samband med detta kan uppfyllas.
Dessutom verkar det som att med en kraftfullare styrning kan det underskott som finns inom skolan lösas redan nu.
Med kommande minskande elevkullar inne i Ronneby centrum (Hoby har minimal minskning) kan liknande åtgärder möta de ekonomiskt nödvändiga besparingarna.

Det finns all anledning att fundera över hur Hobys utveckling hade sett ut om man för tio år sedan inte satsat på en skola.
Hoby har minimal minskning av elevantalet jämfört med de centrala skolorna vilket tyder på att det finns unga människor som vill leva och bo på landet.

En begäran om folkomröstning är en demokratisk yttring och när 3?300 skrivit på, vilket motsvarar cirka 14,5 procent av den röstberättigade befolkningen, är det en klar yttring över att frågan bör skjutas upp till efter valet.
Vet man dessutom att omröstningen i fullmäktige byggde på att några ordinarie fullmäktigeledamöter stannade hemma för att förslaget skulle gå igenom är det ännu tydligare att frågan inte är förankrad ens i det representativa urvalet av befolkningen (fullmäktige).
Dessutom vet vi att JanAnders och i alla fall delar av S är tveksamma till att folkomrösta så kanske nedanstående kan vara en lösning?
Genom att skjuta upp verkställigheten av skolorganisation till efter valet skulle man visa inte bara politiskt mod, man skulle få en god nattsömn och folkets jubel. Då behövs ingen folkomröstning.
Lasse Bourelius
Hans Sjöberg
Alexander von Buxhoeveden
Linda Mattisson Olsson

1 kommentar

Filed under Folkomröstning, Kommunfullmäktige, Landsbygdsupproret, politiker, skola & lärande

Svaret på frågan

Den 4 februari kunde vi läsa i Sydöstran att Vänsterpartiet ännu inte bestämt sig angående folkomröstningen. Sydöstran konstaterar att om V ser folkomröstningen som skolfråga så blir den inte av men om man betraktar den som en demokratifråga så kan V mycket väl ge folkomröstningen en chans.

När Peter Bowin blir tillfrågad om saken svarar han vitsigt
– Så länge jag inte vet hur frågan man ska rösta om är formulerad är mitt svar 42.
Detta kryptiska svar är hämtat ur boken ”Liftarens guide till Galaxen” där 42 utgör svaret på frågan om livet. Problemet är att ingen har förstått frågan och därför inte kan tyda svaret.

Eftersom Peter är vän av denna bok kanske han och andra också kan tillgodogöra sig följande stycke ur den samma:

”från skeppets inre, marscherade en ofantlig, trettio meter hög silverrobot nerför rampen. Den höll upp en hand.
– Jag kommer med fred, sa den, och tillade efter en mycket lång och gnisslande paus: – För mig till er ödla.

Ford Prefect hade naturligtvis en förklaring till allt detta, där han satt hos Arthur och tittade på dom panikslagna TV-nyheterna som sändes nonstop men utan att någon hade någonting att säja utom att den här saken hade orsakat skador för si och så många miljoner pund och hade dödat si och så många människor. Och när det var sagt måste det säjas om igen eftersom roboten inte gjorde annat än att stå där, en aning svajande och utstötande små korta och obegripliga meddelanden som uteslutande var produkter av defekt datautrustning.
– Den kommer från en väldigt gammal demokrati förstår du…..

– Du menar att den kommer från en värld av ödlor.

– Nej, sa Ford, som nu var lite mer rationell och sammanhängande än tidigare, efter att ha tvingat i sig kaffet, nej det är inte fullt så enkelt. Inte alls så särskilt begripligt. I den världen är folket antropoider. Ledarna är ödlor. Folket hatar ödlorna och ödlorna regerar över folket.

– Konstigt, sa Arthur, jag tyckte du sa att det var en demokrati.
– Det gjorde jag, sa Ford, för det är det.
– Men, sa Arthur, och hoppades att han inte lät otillåtet dum, varför gör de sig inte av med ödlorna då?

– Dom har inte kommit på tanken, sa Ford. Eftersom dom har rösträtt så tror dom också att den regering som sitter där är i stort sett den dom vill ha.

– Menar du att dom faktiskt röstar på ödlorna?

– Javisst, sa Ford med en axelryckning, självklart.

– Men sa Arthur och samlade sig för den Stora Frågan, varför?

– För om dom inte röstade på en ödla, sa Ford, så skulle fel ödla kunna bli vald. ”

Demokrati är vad vi gör den till!

Lämna en kommentar

Filed under Folkomröstning, politiker

En liten fågel viskade…

…. att en högt uppsatt politiker i Ronneby kommun anser att det stora antalet underskrifter till Folkomröstning beror på att folk fallit till föga för grupptryck!

Detta skulle särskilt gälla de lärare som haft dessa folkomröstningslistor på lärarrummen.

Landsbygdsupproret vill med detta bara göra åsikten hörd att vi tror att våra duktiga, kompetenta lärare i kommunen, som gör ett fantastiskt jobb trots rörig ledning, är fullt förmögna att själva ta ställning till vad de vill och inte vill skriva på.

Denna omyndigförklaring av vuxna människor som ovan nämnda politiker ständigt återkommer till är inte smickrande för en person i den ställningen.

Det för tankarna till helt andra, förkastade ledarskapsmodeller.

2 kommentarer

Filed under Folkomröstning, Landsbygdsupproret, politiker