Category Archives: F-9-skolor

Varför krigar man?

I torsdags var det skolavslutning och antagligen de sista högstadieeleverna i Hoby på ett tag. Sedan mitten av 70-talet har kommunen haft problem att organisera skola för ungdomarna som bor utanför centralorten och slutet av 90-talet gjorde man det som varit ett förslag i mer än 20 år – öppnade ett högstadium i Hoby.

Det visade sig bli ett lyckat experiment, för det får vi förmoda att politiker och tjänstemän betraktade det som. Tyvärr, var man inte intresserad av varken experimentets positiva resultat eller konsekvenserna av en nedläggning när man lade fram förslaget om klassrumsförtätning inne i ”stan”. Och utan att granska alla konsekvenser tog man beslutet att lägga ner.

Kommer vi att åter igen se 20 år av diskussioner kring hur frågan om hur skolungdomar på landsbygden ska lösas, för 2012 då börjar skolbarnkullarna (och framför allt då i västra och norra kommundelen) att stiga igen. Situationen kommer kanske att bli en annan nu med den nya friskolan, som antagligen kommer att fånga upp  en hel del ungdomar. Detta trots att kommunen vägrar att hjälpa till med skolskjuts. Landsbygdsupproret har talat med föräldrar som föreslagit för kommunens tjänstemän att de gärna själva betalar för plats för sitt barn på matarbussen till  byn. Men skoltjänstemännen svarade då att de inte alls kunde tillåta något sådant. De kommer att beställa precis så många sittplatser som antalet barn som kommer att gå i kommunal skola och de kan inte alls tänka sig att ens beställa plats till ytterligare barn, trots att föräldrarna vill betala för platsen. Märkligt, eftersom kommunen kommer att spara pengar på att slippa beställa frukost till friskoleeleverna.

Varför detta krig? Föräldrar och ungdomar förstår det inte. Vems prestige är det som går förlorad om kommunen ämnar göra sitt jobb och se till att samtliga elever i kommunen får en god skolgång? Varför är man så ivriga i att skapa segregation? Vem vinner på det? Likt en Don Quijote skramlar man och vevar på i striden mot väderkvarnarna? Men vart leder detta? Vi vet vart det förde Don Quijote…

Annonser

2 kommentarer

Filed under F-9-skolor, Kommunen, kommuntjänstemän, politiker

De sista högstadieeleverna lämnade Hoby…?

I torsdag hölls den sista skolavslutningen med Hobyskolans högstadielever. Eleverna såg fram emot ett sommarlov, men det fanns ändå en stämning av vemod i luften när kommunens enda F-9-skola gick i graven.

Sista marschen med högstadieelever

Sista marschen med högstadieelever

Inmarsch in kyrkan

Inmarsch in kyrkan

Elevrådsordförande och rektor lyfte båda fram i sina tal att man kämpat för att behålla skolan, men inte lyckats. Rektor Thomas Masseck tittade framåt och talade om att förberedelserna inför hösten rullat på under våren, medan elevrådets ordförande Hannes Fridolfsson tittade bakåt och mindes tre roliga år på skolan. Han vågade dessutom påstå att de nog haft roligare än vad alla 40-plusare nog kunde förstå.

Niorna sjöng Fiskar av silver

Niorna sjöng Fiskar av silver

Fanbärare

Fanbärare

Niorna framförde stämningsfull musik, som kanske både handlade vemodet och rebellen i ungdomarna som väckts under året som gått. Avslutningen var lika mycket en angelägenhet för sjuor och åttor som nu kommer att splittras på tre skolor; Snäckebacksskolan, Kallingeskolan och Karl-Oskarskolan.

"Till rytmen av en regnig natt..."

"Till rytmen av en regnig natt..."

"...rev vi alla murar runt falska myter"

"...rev vi alla murar runt falska myter"

Skolans personal fick rosor

Skolans personal fick rosor

Tårar och kramar

Tårar och kramar

Lämna en kommentar

Filed under F-9-skolor, friskola, Levande Landsbygd, skola & lärande

Kvaliteten i den svenska skolan sjunker!

”Jan Björklund har inte precis någon anledning att glädjas, men en bister nick borde han kunna kosta på sig. Skolverket presenterar i dag sin undersökning av hur svenska elever står sig i den internationella konkurrensen och den bekräftar Björklunds bild av det allmänna kunskapstrenden. ” skriver PJ Anders Linder i sin blogg på SvD den 30/1.

Han fortsätter med att konstatera att kommunernas insatser när det kommer till skolan i större utsträckning måste debatteras och att allmänheten måste få större insyn i hur bra verksamheten verkligen är.

I debattartiklar och bloggar runt om i landet lyfts nu problemet med kommunernas sätt att hantera våra barns skolgång och vi måste fråga oss om skolar hör hemma hos kommunerna? Är de verkligen kapabla att sköta skolan på ett sådant sätt att barn i hela Sverige får samma möjligheter på det sätt som beskrivs i skollagen och i läroplanen?

Kommer någonsin en likvärdig skola av god kvalitet att bli resultatet om kommunerna självsvåldigt får bestämma hur mycket som ska satsas på skolan eller vad som är tillräckligt bra för att de ska komma undan med det? Återbörda skolan till staten är kanske enda sättet att garantera att pengarna går dit de ska?

Läs också: Den stora skoldöden- en landsbygdsfråga Del 2

Lämna en kommentar

Filed under F-9-skolor, skola & lärande

Ny F-9-skola i Ronneby!

SKOLVERKET GODKÄNNER FRISKOLA I RONNEBY KOMMUN

Utbildningsföretaget Karl-Oskar Utbildning AB har idag beviljats tillstånd till att bedriva skola för klasserna 1-9 samt förskola i Ronneby kommun. Läs tillståndet på Skolverket.

Lämna en kommentar

Filed under F-9-skolor, friskola, skola & lärande

Vet inte politikerna hur illa det är?!

Att Snäckebacksskolan haft problem för några år sedan vet vi om. Vi har också fått beskrivet för oss av lärare på Snäck att läget nu är annorlunda. Men när fd rektor Thore Aronsson påvisar att 40% av niorna kommer att gå ut grundskolan med underkända betyg, blir det svårt för både föräldrar och elever att känna sig trygga med skolorganisationen i kommunen. Läs mer på Bengtbloggen.

Återigen visar Ronneby tydligt hur man saknar förmåga att analysera och strategiskt ta fram åtgärder. Istället belastas eleverna för resultaten; på samma sätt som man gjort i diskussioner om Kallingeskolans låga resultat. De goda resultaten på Hobyskolan borde vara bevis nog för hur man pedagogiskt kan vända en skola i en bygd, där akademisk kunskap och utbildning under flera decennier inte varit högprioriterat, till en skola med intresserade och väl presterande elever.

Frågan är om det ens finns tid att dra lärdom av denna pedagogik innan hela Hobyskolans organisation skjutits i sank?

Lämna en kommentar

Filed under F-9-skolor, politiker, skola & lärande

Skolfrågan rör upp Tingsryd

Även i Tingsryd står man inför förändringar inom skolorganisationen. I måndags beslutade en oenig kommunstyrelse att en bättre konsekvensanalys måste fram innan det slutgiltiga beslutet tas. Centerns Björn Elmqvist har med sitt krav om att innesluta även gymnasiekolan i sparplanerna (vilket ursprungligen även låg i förslaget) splittrat alliansen.

Intressant är också att notera den diskussion som förs bland läsarna på Smålandsposten, där det finns två sätt resonera i en så här viktig fråga:

1) att kritisera politiker eller enskilda läsare för att splittra en politisk allians och att ”våga ta svåra beslut” i en ”infekterad fråga”

eller

2) att diskutera en kommun i sin helhet och huruvida nedläggningar av skolor är en kortsiktigt medel att spara pengar, men inte på sikt inte gagnar kommunens tillväxt.

Lämna en kommentar

Filed under F-9-skolor, Levande Landsbygd, politiker

Många överklagar besluten

BLT skriver 2009-01-05: Nu kommer ytterligare överklaganden av skolbeslutet.
– Vi pekar bland annat på att kommunen använt fel avstånd för skolskjutsarna, säger Linda Mattisson-Olsson. Vi anmärker på att kommunbygderådet inte har fått yttra sig, att kommunen använt fel avstånd för skolskjutsar i beräkningarna och att beslutsunderlaget överhuvudtaget har varit bristfälligt.

Läs hela artikeln på www.blt.se

Lämna en kommentar

Filed under F-9-skolor, Kommunfullmäktige